Aktuality

Bezpečnost Vašich dětí

 Vážení zákonní zástupci, vzhledem k opatřením ministerstva školství Č.j.: MSMT-1981/2015-1, jsme již v roce 2015 zavedli režim, který zakazuje vstup osob do školních budov. Všechny návštěvy se musí hlásit v sekretariátu, případně u dohlížející osoby. Své děti si vyzvedáváte před…