Aktuality

Bezpečnost Vašich dětí

 Vážení zákonní zástupci, vzhledem k opatřením ministerstva školství Č.j.: MSMT-1981/2015-1, jsme již v roce 2015 zavedli režim, který zakazuje vstup osob do školních budov. Všechny návštěvy se musí hlásit v sekretariátu, případně u dohlížející osoby. Své děti si vyzvedáváte před…

Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Naši žáci 5. až 9. ročníku se již úspěšně do této soutěže registrovali. V době vyučování během měsíce října…