Třídy

Podzim speciál

Vida, jak to rychle uteklo. Mikuláš je za námi a zima začíná. Ale ani na podzim děti ze speciálních tříd nezahálely a opět se zúčastnily několika tvořivých projektů (Den stromů; Výroba záložek do knížky; Adventní tvoření). Pojďme společně nahlédnout do…

Dopravní výchova

Ve středu 6. prosince 2017 se žáci 5. třídy zúčastnili dopravní výchovy v DDM v Sokolově. Žáci si zopakovali základní pravidla silničního provozu, vysvětlili si význam dopravních značek a naučili se pravidlo pravé ruky na křižovatce. Vlivem nepřízně počasí žáci nejezdili na…