IX. třída

Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce – výstavy středních škol

Tak jako v předešlých letech budou pro vycházející žáky a jejich rodiče či zákonné zástupce žáků organizovány výstavy středních škol. Výstavy pomáhají vycházejícím žákům  rozhodnout se o profesním směřování a dalším rozvoji. Střední školy zde prezentují jak své nabízené maturitní obory, kdy…