VI. třída

Volby do ŽÁPANS

Ve čtvrtek 6. září proběhly v VI.A volby do žákovského parlamentu. Ačkoliv výsledky třídního kola byly velmi vyrovnané, do celoškolního kola mohli postoupit jen čtyři kandidáti. Jsou jimi Aleš Ořechovský, Franta Mikát, Míša Höflerová a Anetka Krejčí. O tom, kteří…