Středa 14.10.

Dobrý den,

přeji hezké učení, spoustu hezkých chvil s vašimi dětmi a postupujte podle mého doporučení.

ČJ (10-15 min.) - ŽA procvičujte čtení slabik str. 25,26

      - zkontrolujte desky s písmenky, zkuste písmenkový diktát

Moje první psaní ( 10 min.)- str.26,27 šikmá čára, příprava na psaní písmen,

zkontrolujte správné držení tužky - ořezání, sezení

M (15 min)- počítáme do 5, porovnáváme >, <, = , ujasňujeme znaménko + a -, PS str. 16

Prvouka - PS str.12,13 - povídání o podzimu, charakteristické znaky,  naučit se báseň s měsíci (cv.2)

 S pozdravem J. Cervanová

Sdílet