Lesní pedagogika

V rámci environmentální výchovy se dne 9. 5. 2018 žáci sedmé a osmé třídy zúčastnili na Andělské Hoře akce Lesní pedagogika. V místě si nás převzal pan Holas, pracovník Vojenských lesů a statků ČR, který nás provázel. Během cesty nás seznámil s významem přírody, pěstováním a obnovou lesa a s živočichy Doupovských hor. Na různých místech nám ukázal, jak vypadá lesní školka, jak se chrání listnaté stromy před škůdci, jak se zalesňuje paseka a jak se zpracovává dřevo. Cestou velice poutavě vyprávěl o životě lesní zvěře, bylinách a názorně je také žákům ukázal.Akce se velmi povedla, žákům se líbila nejen proto, že se dozvěděli spoustu zajímavostí, také si mohli opéct buřty a v neposlední řadě nám přálo i počasí.Tímto bychom chtěli poděkovat p. Holasovi za velmi profesionální prezentaci práce lesníků.

mohlo by vás zajímat

Comments are closed.