KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019  Přednost mají žáci nižších ročníků v pořadí od I. do V. třídy, výjimečně je možnost přijmout žáky druhého stupně. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím…