Žáci II.A si během prázdnin vytvářeli své prázdninové deníky. O své zažitky a vzpomínky se během září podělili se svými spolužáky. Všem se deníky moc povedly! Velké poděkování patří i rodičům! ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Ve středu 19.9. proběhly u nás ve škole volby do žákovského parlamentu. Výsledky: 4.třída – K. Deáková, K. Koudele 5.třída – F. Horvát, S. Horvát 6.třída – M. Höflerová, A. Ořechovský 7.třída – T. Fatka, J. Machulka 8.třída – N. Majgotová, D. Müllerová 9.třída –…

Činnost metodika prevence: vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.) prevence sociálně patologického chování žáků rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní…

Sokolník Milan Zaleš k nám zavítal z hradu Rabí, na ukázku s sebou přivezl dravce a sovy.  Dozvěděli jsme se nové zajímavosti ze života těchto ptáků, jejichž typickým znakem je hákovitě zahnutý zobák, ostré drápy a silná, široká křídla. Zhlédli jsme ukázku létání, volného příletu…

Ve čtvrtek 6.9. jsme navázali na řadu dalších projektových dnů – Žákovský parlament. Cílem projektových dnů je žákům přiblížit jinou formou výuky témata ekologie, politiky, mimořádné situace…., která k k základnímu vzdělání patří a obklopují nás. Žákovský parlament seznamuje žáky s politickou situací, vládou, zmiňuje…

Ve čtvrtek 6. září proběhly v VI.A volby do žákovského parlamentu. Ačkoliv výsledky třídního kola byly velmi vyrovnané, do celoškolního kola mohli postoupit jen čtyři kandidáti. Jsou jimi Aleš Ořechovský, Franta Mikát, Míša Höflerová a Anetka Krejčí. O tom, kteří dva kandidáti budou naši třídu…

Tak jako celá škola se i šesťáci zúčastnili projektového dne ,,Ochrana člověka za mimořádných událostí”. Hned ráno si žáci vyzkoušeli cvičný poplach a poté obešli všechna stanoviště, tedy hasiče, záchranáře, policii a chování v přírodě. V galerii se můžete podívat na to, jak si někteří…

Dnes proběhl na naší škole projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí. V rámci tohoto dne se žáci seznamují nejen s možnými nástrahami přírodních živlů, dopravních a jiných nehod, požárů, ale i s možnostmi pomoci při jejich odstraňování. Součástí tohoto dne byl pak praktický nácvik…