Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce žáků

Vycházejícím žákům naší školy byly předány dvě přihlášky na střední školy, které si doma vyplní a nejpozději do 1. 3. 2019 doručí na adresy vybraných škol. Dále byl žákům předán Zápisový lístek, který žáci také vyplní a odevzdají na příslušnou střední školu do deseti pracovních dnů od potvrzení o přijetí uchazeče na daný obor. Přijímací zkoušky na maturitní obory proběhnou v termínu 12. 4. a 15. 4. 2019. Žáci dostanou k přijímací zkoušce písemnou pozvánku.

S případnými dotazy k vyplnění přihlášek se obracejte na výchovného poradce školy (Mgr. Žišková)

mohlo by vás zajímat

Comments are closed.