V prvním pololetí se každá třída zúčastnila netradiční hodiny, během které si žáci pod vedením Mgr. Smržové vyzkoušeli společné hraní na bubny a různé perkusní nástroje. Tyto aktivity učí děti spolupracovat, vzájemně komunikovat, respektovat pravidla a hranice, vyjadřovat pocity a emoce, přizpůsobovat se potřebám skupiny.…