Ve středu 29.5. proběhla na 1. stupni soutěž v poznávání rostlin. Žáci po dobu 10 dnů měli možnost se rostlinky učit poznávat, trénovat. Soutěž organizoval Žápans. Výsledky 1. místo 4.A Filip Slavíček 21 bodů 2. místo 3.A Jonáš Krejčí 19 bodů 3. místo 4.A Kačka…

Ve středu 22. 5. 2019 se konal již tradiční Běh kolem Anny. Naše třída měla na startu největší počet účastníků, kteří byli následně sladce odměněni. Všem závodníkům patří ještě jednou velké poděkování za reprezentaci třídy!

V úterý 21. 5. 2019 se žáci II. a III. třídy zúčastnili besedy v knihovně se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která dětem přiblížila své knihy poutavým příběhem.

Také šesťáci se zúčastnili výukového programu  ,,Párty se Zdravou pětkou”. V první části paní lektorka žákům ukázala, jak by měl vypadat zdravý talíř a co by měl člověk během dne sníst. Ve druhé části programu si žáci vyzkoušeli, že mohou uvařit chutné jídlo i ze…

IV. ročník Běhu kolem Velké Anny je již minulostí. Všem závodníkům gratulujeme k úspěšnému proběhnutí cílem, organizátorům děkujeme za hladký průběh této sportovní akce.

Dne 22. 5. 2019 se třídy 8. A a 9. A zúčastnily v rámci projektu Tonda obal exkurze do Černošína, kde jsme se dozvěděli, jak správně třídit odpad, jaké jsou podmínky sběru tříděného odpadu a jak se recykluje. Na začátku jsme si povídali s pracovníkem…

V bohatém programu Novosedelské pouti nechyběli ani žáci ze Základní školy Nové Sedlo. Pod vedením zkušených učitelek předvedli kulturní pásmo, které obsahovalo jak hudební ukázky, tak scénické a pohybové variace. Všem účinkujícím děkujeme za oživení programu a všem učitelkám a technickým pracovníkům, kteří vystoupení připravovali, skládáme…