I v letošním roce se po účasti ve školním kole Pythagoriády probojovali dva úspěšní řešitelé do prestižního okresního kola matematické soutěže. V okresním kole Pythagoriády bývá velká konkurence, neboť se soutěže účastní i gymnázia a školy, které mají třídy s rozšířenou výukou matematiky. Přes tato úskalí se naši…