Ve středu 25.9. v naší škole proběhly volby do Žákovského parlamentu. Vítězům blahopřejeme. VOLBY 2019/2020 Výsledky třída  – Natálie Machulková                  Denis Rubáš třída  – Bára Vágnerová                  Pavel Hnátek třída  – Adam Mňatinoha                  František Horvath třída  – Michaela Höflerová                  Andrea Frolíková třída  – Josef Machulka                  Teraza…

V pondělí 16. 9. jsme navštívili Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu – školní statek – kde jsme měli možnost pomocí badatelských metod prozkoumávat půdu. Vzorky půdy jsme zkoumali pouhým okem, pod binolupou a mikroskopem.  

Dne 24.9.2019 proběhl na naší škole projektový den věnovaný dopravní výchově. Cílem tohoto projektu bylo upevnit povědomí o nutnosti dodržování pravidel účastníků silničního provozu. Žáci vytvořili skupiny složené ze všech ročníků. Prošli si šesti stanovišti, identickými na 1. a 2. stupni, zaměřenými na: dopravní značky,…

Dne 23.9.2019 žáci 7.A navštívili Školní statek Cheb v rámci výukového programu environmentální výchovy. Žáci se zúčastnili výukového programu “Mléko není jenom mléko” tematicky související se zemědělstvím a chovy hospodářských zvířat. Zde se seznámili se základními druhy zvířat, které se chovají na mléko, s jejich…

V úterý 17.9. jsme se vypravili do Chebu na školní statek. Seznámili jsme se s bylinkami a užíváním. Uvařili jsme si bylinkový čaj a vyrobili měsíčkovou mastičku. V závěru jsme si prošli celý statek, nakrmili domácí zvířátka.

V úterý 17. září vyrazili žáci šestého ročníku za vzděláním na školní statek v Chebu, kde výuka probíhá v prostorách Malé farmy, včetně stájí a výběhů pro zvířata. Výukový program rozšířil žákům znalosti zejména v oblasti velkochovu divokých a domestikovaných zvířat v zemědělské krajině.

I během letošních prázdnin si žáci III. A sbírali své zážitky do prázdninových deníků. Na začátku školního roku jsme si společně vyprávěli zážitky z prázdnin, které byly doplněny o krásné fotografie, letáčky, razítka, vstupenky a mnoho dalších. Všechny deníky jsou krásné. Děkuji tímto rodičům za…

„Život není náhoda, ale volba.“ se žáci 4.-9. třídy dozvěděli ve středu 4.9. při projektovém dnu. Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování.…