Distanční výuka - listopad

Listopad

Úkoly na pondělí 16.11.

Dobrý den. Na stránkách školy je nové oznámení o nástupu dětí prvních a druhých ročníků. Shrnutí - děti nastoupí do školy ve středu 18.11. Budou se učit podle normálního rozvrhu (mají na zadní stránce ŽK nebo to vidíte v Edookitu), na hudební a tělesnou výchovu půjdou na vycházku. Vycházky jsou doporučené každý den - vybavte děti podle počasí teplým oblečením a pevnými botami. Bude se každou přestávku větrat a při hodině také (5 minut). Můžu jít v té době s dětmi na chodbu, protože na patře nikdo jiný nebude (prvňáci jsou o patro níž). Družina bude fungovat časově v běžném režimu, akorát budou prvňáci u jedné vychovatelky a druháci u té druhé (podle nařízení MŠMT se děti nesmějí míchat). Děti budou obědvat v jídelně (za určitých podmínek) s družinou, sám chodí jen Olík, tam s ním půjdu já. Pro starší děti bude stále platit, že si pro obědy mohou chodit s jídlonosičem ke dveřím školy jako teď. DŮLEŽITÉ - všichni (děti i učitelé) musí mít ve vnitřních prostorách školy roušku, tak jim nezapomeňte přibalit náhradní.

Seznam učebnic a sešitů, které si děti ve středu přinesou do školy: učebnice Český jazyk, Čítanka (tu nemají Kevin a Natálka), kdo má tak Slabikář, dále písanka číslo 4 (celá dopsaná) a čistá písanka 1.díl pro 2.roč. Dále pracovní sešity: z ČJ, z M (Nikolka přinese dva - č.4 a č.5), z Prvouky. Děti, které dostaly k procvičování čtení slabik a slov sešitý soubor natisknutých listů, to přinesou také do školy. Ještě jste dostali zvlášť 2 pracovní listy s příklady z matematiky, ty nejsou tak důležité, ale stejně je dětem také přibalte.

Rovnou přidávám poslední úkoly na pondělí (v úterý nebudou-stát. svátek).
Český jazyk, čtení, psaní - v čítance si přečtěte na str. 40 Jak v Kocourkově chytali zajíce. Zkuste vyprávět příběh vlastními slovy. Do cvičného sešitu přepište psacím písmem první čtyři věty (Kevin opíše 4věty ze slabikáře).
Matematika - pracovní sešit str. 8, cvič. 8 a 9. Volné pracovní listy - stránka 22 celé. Děti by měly umět napočítat do stovky po jedné a po desítkách. Měly by umět zapsat a přečíst všechna čísla do 100. Budeme ještě procvičovat.

Přeji vám všem hezký víkend a příjemné prožití státního svátku. V pondělí ještě přidám doplňující informace, pokud nějaké získám. Děkuji vám za prozatímní spolupráci a doufám, že budeme i nadále pokračovat v tomto duchu. Hana Smržová

Úkoly na pátek 13.11.

Dobrý den. Protože se blíží nástup do školy, s úkoly trochu přibrzdím, už jste si toho vážení a milí rodiče užili dost.

Český jazyk - budeme se postupně seznamovat s druhy vět - můžeme pomalu začít s větami oznamovacími, protože ty používáme stále a nejčastěji. Děti jsem učila, že na konci věty s tečkou mají klesnout hlasem. V učebnici na str. 47 ve cvičení 1 si přečti dopis babičce. Při čtení se soustřeď na to, abys na konci věty u tečky klesnul hlasem a udělal krátkou pauzu. První čtyři věty opiš do cvičného sešitu. Přečti si poučení Pamatuj! ve žlutém rámečku

Čítanka - str. 38 přečíst povídku Nový učitel. Jak ti říkají doma? Jak zní správně tvé křestní jméno? Zamysli se nad jmény v modrém rámečku. Pak si přečti vtipy až do konce stránky. Znáš nějaký vtip? Už se na něj těším.

Matematika - pracovní sešit str. 8, cvičení 2 (znázorni pomocí modrých čtverečků (s 10) a červených koleček (jednotky)), slovní příklad cvič.4 a o 1 menší a větší čísla ve cvič. 5, 6.
To je vše. Přeji vám pěkný víkend. (Až dostaneme nějaké konkrétní pokyny o příštím týdnu od pana ředitele, budou na stánkách školy a já vám je pak ještě pošlu sem do Edookitu.) Smržová

Úkoly na čtvrtek 12.11.

Dobrý den. Podle zpráv by měly jít od středy 19.11. (po úterním státním svátku) do škol děti prvních a druhých ročníků. Pokud se to potvrdí, tak máme před sebou pouze tři dny distanční výuky (dnes, zítra a v pondělí). Prosím tedy, aby děti do té doby dopsaly písanku č. 4. V pondělí vám napíšu, co všechno mají děti do školy přinést, proto si prosím v pondělí 16. přečtěte zadání úkolů a dohlédněte na přípravu učebnic a sešitů. Děkuji předem.
Český jazyk - učebnice str. 57, cvičení 1 (sloh) - přečíst článek. Ve cvičení 2 jsou otázky, které vás navedou, jak si s dětmi o přečteném článku trochu povídat (je to zaměřené na čtení s porozuměním, takže nebudete nic psát). Zkuste ale dát dětem krátký diktát - kdo hůř čte, diktujte jen písmenka nebo slabiky. Kdo čte plynule, zvládne i krátké věty (musíte jim ale napovědět i,y - to se ještě neučíme).
Čtení - cokoliv podle vlastního výběru
Psaní - během týdne tedy dopsat písanku č. 4 a zkusit diktát

Matematika - pracovní sešit str. 7, cvičení 2 (postup podle vzoru). Str. 8, cvičení 3 (rozklad čísel). V novém pracovním listě na str. 14, cvičení 1.

Prvouka - v příloze je kopie další stránky z učebnice, podle ní doplňte stranu 13 v pracovním sešitě (Řešení: cvič.1-keře mají kořeny a větve, stromy mají kořeny, kmen a větve. Cvič. 2 - např. šeřík, šípek, bez, zlatý déšť, maliník, ostružiník, líska.....Cvič. 3 - na keřích rostou šípky, ostružiny. Cvič. 4-trnka. Cvič. 5-dřevina-strom i keř; chybí kmen-keř; větve nad zemí-keř; nižší než strom-keř; kořeny mají keře i stromy)

To je pro dnešek vše. Ať vám jde práce od ruky. Smržová

Úkoly na středu 11.11.

Dobrý den. Dnes má svátek Martin, ale na bílém koni asi nepřijede. Děti ho ale mohou nakreslit (přidávám odkaz na výtvarku - je to dobrovolné).
https://i.pinimg.com/236x/07/14/9f/07149fecf7b7bd9c07f67123ba7256d3--martin-omalley.jpg

Další úkoly už dobrovolné nejsou. Český jazyk - pracovní sešit str. 17, cvičení 1 (Řešení: O Červené karkulce - 3,1,2,5,4 O Budulínkovi - 5,3,1,4,2 O perníkové chaloupce - 2,4,1,3,5). Vyberte si jednu z pohádek a věty ve správném pořadí přepište do cvičného sešitu.
Písanka - další stránka
Čítanka - str. 37 přečíst básničku Listopad. Dole máte dvě krátké hádanky (i s řešením)
Matematika - pracovní list strana 18 dokončit, str. 19 celé. V pracovním sešitě na str. 7 cvičení 4 - rozlož čísla na desítky a jednotky podle vzoru. Cvičení 5 - dopiš vynechaná čísla (doprostřed, před a za dané číslo nebo pokračuj v řadě čísel).

V odkazu najdeš cvičení na doplnění čísel do stovkové tabulky.
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkova-tabulka/tabulka1.htm

To další už je trochu těžší, ale chce to jen trochu cviku. Tak ať se vám práce daří?. Smržová
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/ledove-kry/tabulka.html

Úkoly na úterý 10.11.

Český jazyk - učebnice str. 55, cvičení 3 - podle obrázků vyprávěj pohádku o Šípkové Růžence. Například: Králi a královně se narodila malá princezna. U kolébky se sešly 3 sudičky. Dvě byly hodné a jedna zlá. Ta předpověděla, že až bude Růžence 17 let, píchne se o trn a zemře. Rodiče měli o Růženku strach, a tak nechali z království odvézt všechno, o co by se mohla píchnout. Předpověď sudičky se splnila, Řůženka se píchla do prstu o trn na šípkovém keři. Neumřela však, ale usnula na sto let a s ní i celé království. Po sto letech se o spící Růžence dozvěděl princ, našel ji a polibkem ji osvobodil. Na zámku se konala velká svatba. (nebo tak nějak).
Pracovní sešit - str. 16 - přečti si krátký příběh o ptáčcích (označený žlutě). Pak ve cvičení 1 očísluj věty tak, jak jdou podle smyslu za sebou (Řešení: Vlaštovky k nám přilétají na jaře. Hned si začínají stavět hnízda. Do hnízda vlaštovky snesou vajíčka. Z vajíček se vylíhnou mláďata. Na podzim už společně s mláďaty odletí do teplých krajin.)
Čítanka - přečti si na str. 35 bajku Liška a čáp. Na linky patří slova, která se rýmují se slovem nad linkou. Nápovědu najdeš pod obrázky. (Řešení: ....kmotru lišku.....kouká do talíře.....čáp......plný džbán........jsou dva.......jako pán.......zavřem knížku.).
Kdo nemá čítanku, pokračuje čtením ve slabikáři nebo v seznamu slov (listy papírů spojené sponkou).
Psaní - další stránka v písance.

Matematika - pracovní sešit str. 4 (geometrie) - celou stránku (vpisujte písmena do barevných tvarů řiďte se podle pokynů pod obrázky). Čáry - přímé a lomené čáry nechte děti zkusit narýsovat podle pravítka, ať si procvičí manipulaci s rýsovacími potřebami. Str. 7 cvič. 1 - pracuj podle vzoru (Řešení: 84=8(d) 4(j), 33=3(d) 3(j), 65=6(d) 5(j), 48=4(d) 8(j)). Do cvičného sešitu pak přepiš a vypočítej str.7, cvič.3 - zelené příklady

Prvouka - pracovní sešit str. 12 - v příloze najdeš další oskenovanou stránku z učebnice o jehličnatých stromech. Podle ní doplň pracovní sešit. (cvič. 1 Řešení: dlouhé šišky dolů-smrk, dlouhé šišky nahoru-jedle, malé šišky s dlouhými hustými jehlicemi-borovice, malé šišky s jemnými jehličkami-modřín). cvič. 2 řešení (například dřevem topíme, vyrábíme z něj nábytek, papír). cvič. 3 - děti spočítají příklady, pod výsledek napíší písmeno ze zeleného políčka, vyjde jim slovo "pryskyřice". Do cvičného sešitu nakresli jeden list z libovolného stromu a jednu větvičku se šiškou.

Přeji hezký den všem. Smržová

Úkoly na pondělí 9.11.

Dobrý den. Zdravím vás v novém týdnu.
Český jazyk - budeme se zabývat uspořádáním vět v textu. Učebnice str. 54, cvičení 1a) Prohlédni si obrázky. Ke každému obrázku patří jedna věta. Věty ale nejdou správně za sebou. Přepiš je do sešitu ve správném pořadí (POZOR - je tam jedna tisková chyba- ve třetí větě na začátku je napsáno jméno Petr, ale správně tam patří Adam). Věty tedy budou seřazené takto: Adam se díval na šimpanze Alfonse. Jedl přitom banán. Adam podal banán Alfonsovi. Alfons se do něj zakousl. Přiběhl ošetřovatel. Zvířata v zoo nikdy nekrm! Děti, které čtou ze slabikáře - bude pro ně složité přečíst a přepsat tolik vět, můžete jim se psaním pomoci (jednu větu napíše mamka a další větu žáček).
Čtení - Připomeň si pohádku O Šípkové Růžence, zítra s ní budeme pracovat:
https://www.youtube.com/watch?v=y8w82q_bGhA&list=FLDeY2Ya4F_CFG4v9nd48C4g&index=68
- v odkazu najdeš pohádkovou písničku Uhlíře a Svěráka Šípková Růženka
https://www.youtube.com/watch?v=AEXixpSy1SY
- v tomto odkazu najdeš čtenou pohádku k poslechu, můžeš si ji přehrát třeba před spaním

Matematika - pracovní list str. 17 - C,D. Pracovní sešit - ještě jednou si prohlédni tabulku s čísly na str. 5, přečti všechna čísla v posledním sloupečku (10,20,30....). Pak počítej po desítkách zpaměti do 100. Str. 6, cvičení 1 - spočítej po desítkách díly stavebnice a čísla zapiš, cvičení 2 označ sloupky - pokračuj po desítkách až k hradu, cvičení 3 porovnej čísla.

Úkoly na pátek 6.11.

Český jazyk - učebnice str. 44, cvičení 9 - ze slov v každé řadě sestav větu. Začátek poznáš podle velkého písmene. Věty napiš do cvičného sešitu. (Řešení: Toník mi zítra půjčí kolečkové brusle. Naše Katka našla na ulici opuštěnou kočičku. Martin napsal včera dopis Honzovi. nebo Martin včera napsal dopis Honzovi. nebo Martin napsal včera Honzovi dopis.) Cvičení 10 - přečti si o šimpanzích, spočítej věty. Přečti si znovu tak, abys u tečky na konci vět klesnul hlasem (jak je vidět v učebnici na nákresu) a udělal před čtením další věty krátkou přestávku. Přečti si poučku Pamatuj si:
Čítanka - přečti si, co chceš.
Písanka - napiš další stránku.
Matematika - pracovní sešit str. 5 - začínáme počítat do 100. Podívej se na tuto stránku, zkus napočítat do 100. Pak si ukaž jakékoliv číslo a přečti ho. Čti čísla po řádcích a pak po sloupečcích. Podle tabulky doplň čísla na žlutá políčka vedle tabulky (např. Jana má sedadlo 37, takže se doplní číslo hned před a hned za 37, tzn. 36, 37, 38 atd.). Určitě ještě zvládneš pracovní list - str. 17, cvičení A,B
Prvouka - v příloze posílám obrázek z učebnice. Podle něj vyplň názvy stromů, na kterých rostou nakreslené listy s plody v pracovním sešitě na str. 11 (Cvičení 1 Řešení: dub, lípa, javor, bříza, jírovec, buk). Cvičení 2 - vybarvi podle návodu. Cvičení 3 (Řešení: strom, který má tvrdé dřevo - dub, národní strom Kanady - javor, strom s bílou kůrou - bříza, strom vhodný pro větrolam - topol).

Úkoly na čtvrtek 5.11.

Český jazyk - učebnice str. 44, cvičení 6 - přečíst, do cvičného sešitu vypište všechna jména dětí (nemusíte podle abecedy), pozor na velká písmenka na začátku jmen (Bořek, Jakub, Valery, Markéta, Žaneta, Aleš). Pak (cvičení 8) vymysli, co všechno může dělat pes a napiš to (například Pes štěká, kouše, spí, žere, čenichá, leží, hlídá.....)
Písanka - napsat další stránku (děti by měly být někde v rozmezí stránek 22-26. Pokud jim chybí něco před str. 22, měly by do dodělat).
Čítanka - přečtěte si Bajku O rybáři a rybách na str. 32 (bajky jsou příběhy o zvířátkách, která se chovají jako lidé, na konci bajek bývá nějaké poučení - to prosím dětem řekněte). Dole je hra - vyber si jedno povolání, jestli budeš malíř, přírodovědec, učitel nebo rybář a splň úkol, který je u toho napsaný (takže buď nakreslíš do sešitu nějakou rybu (malíř) nebo nějaké informace o rybě (přírodovědec) nebo nějaké poučení o rybách (učitel) nebo napiš, co rybář potřebuje k rybaření (rybář). Kdo nemá čítanku, ale jenom slabikář, nakreslí nějaký obrázek ze slabikáře.
Matematika - pracovní sešit str. 3, cvičení 1 (jenom tu část na +), dále cvičení 2 a 3 a slovní příklad 5).

Úkoly na středu 4.11.

Český jazyk - učebnice str. 43, cvičení 4 - prohlédni si obrázky a řekni, co kdo dělá (třeba Pán utíká. Holčička si čte. - je to příprava na slovní druhy, které budeme probírat ve třetí třídě - že větu tvoří sloveso=přísudek a jméno=podmět). Na další str. 44 cvičení 5 - tyto věty napište do cvičného sešitu (na prázdné místo doplňte, co kdo dělá). Nechte děti nejdříve přečíst nedoplněnou větu, ať zkoušejí samy vymýšlet, co tam asi patří. Řešení může být: V údolí teče řeka. Papoušek po mně opakuje slova. Dědeček řeže pilou dříví. Kočka hlasitě mňouká. Maminka plete svetr. Martina hraje na flétnu. Lukáš plave v bazénu. Marek čte zajímavou knížku.
Čítanka - str. 29 - přečti si veršovanou pohádku O veliké řepě. Zkus vyprávět pohádku vlastními slovy. Můžeš nakreslit do cvičného sešitu obrázek, jak dědek (a další) tahal řepu.
Písanka - další stránka, nejdřív slova přečtěte, pak teprve pište.
Matematika - pracovní sešit str. 2, cvičení 4,5,6,7. V pracovních listech si spočítejte příklady na stránce 16 - celé

To je pro dnešek vše. Pro zájemce ještě přidávám odkazy na zábavné procvičování na internetu. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/vyber.htm Je tam víc cvičení, můžete si vybrat, co se bude líbit.
https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/2malustenky_1.htm
Mějte se zdravě. Smržová

Úkoly na úterý 3.11.

Dobrý den. Včera jsem už žádné úkoly nezadávala, kdo napsal jednu stránku v písance, bude mít výhodu. Český jazyk - začínáme novou kapitolu o větách. Učebnice str. 42, cvičení 1a) - děti si přečtou všechny řádky - ve třetí řadě není věta (nemá velké písmeno a znaménko na konci, je to jenom řada slov). 1b) - napíšou do cvičného sešitu jenom celé věty (budou tedy 3). Cvičení 2 jenom přečíst, všimnout si, že věty mohou končit i jiným znaménkem, než je tečka (!?) a přečíst také žluté Pamatuj!
- pracovní sešit str. 15 - Přečíst úvodní věty, doplnit b)c)d), pak cvičení 1 a 2 (je to procvičování práce s textem a orientace v něm)
- pokračovat ve čtení ve Slabikáři (kdo má) - děti, které už slabikář dočítají, mohou pomalu zkoušet číst krátké texty nebo básničky z čítanky, kterou dneska dostaly.
- čítanka - přečtěte si básničku a krátký úryvek s názvem Vítr. Můžeš do cvičného sešitu nakreslit draka a vítr (stačí malý obrázek)
Matematika - nový pracovní sešit č. 5 - str. 1 - v každém obrázku spočítej deset malých obrázků, ty dej do kroužku, ostatní nech neoznačené - zapiš, kolik jsi vyznačil desítek a kolik jednotek (podle vzoru se smrčky). Dále str. 2, cvičení 1 a 2
Prvouka - pracovní sešit str. 10 - celou stránku (dole bude: Podzim je jedno ze čtyř ročních období. Je to přechod mezi létem a zimou. Dny se krátí a noci se prodlužují (můžete se zmínit o změně letního času).

Sdílet