Úkoly pro děti v karanténě

Úkoly pro tento týden (1.-5.2.)
ČJ - práce se zalaminovanou tabulkou s přehledem hlásek - učíme se rozdělovat hlásky na samohlásky (ty už jsme probírali) a souhlásky. Ty jsme třídili na tvrdé, měkké a obojetné. Příští týden se zaměříme na ty tvrdé a na slabiky hy, chy, ky.....Učebnice str.93-přečíst Pamatuj!, pak cvič. 2 přepsat slova do cvičného sešitu, rozdělit je na slabiky čarou a pod samohlásky nakreslit kolečko, pod dvojhlásku také kolečko (jedno), pod souhlásku křížek (viz vzor úplně dole). Str. 94, cvič. 3 - vymyslet slova (místo pomlček dosadit souhlásky), např. - a - slovo čaj apod. (nepsat). Str. 94 přečíst Pamatuj!, pak cvič. 5 - opsat slova, rozdělit čarou na slabiky, pod slabikotvorné r,l nakreslit křížek v kolečku. Do pracovního sešitu jsme teď nic nepsali.
M - malé Počítáme zpaměti - str. 4, sloupečky 13,14, str. 5 sloup. 17,18. Pracovní sešit - na str. 21 máme hotovo cvič. 1,2, (3 do cvičného sešitu), 4,5,7. Na str. 22 máme cvič. 1,2,3,6. Na str. 23 máme cvičení 1,2,3,5,7
Písanka str. 11
Prvouka - prac. sešit str. 19, cvič. 1 a 3. Dále uprostřed sešitu je dvojstránka Rodokmen - doplnit jména příbuzných.
Číst - cokoliv, děti by měly umět převyprávět jednoduše, vlastními slovy nebo jim lze dávat úkoly typu: "Najdi větu, ve které se píše o...." - přispívá to k lepší orientaci v textech.
Do google učebny zítra pošlu úkoly do ČJ a M, se třídou jdeme na počítače, budeme to dělat ve škole, tak to můžete zkusit také z domova.
Úkoly pro vaše děti budu ještě publikovat na stránkách školy - ve složce výuka na dálku - 2.A. Někteří jste mě upozorňovali, že v Edookitu to není přehledné. Zkuste si znovu otevřít všechny moje zprávy a potvrdit je, možná se vám tam pak nebudou objevovat staré úkoly.
Přeji brzké uzdravení všem. Smržová

Sdílet