Úkoly pro děti v karanténě 2

Týden od 8. do 12.2.
ČJ - učebnice str. 95, cvič. 7 - ke vzorcům přiřadit slova (podle obrázků) - do cvič. seš., str. 96, přečíst Pamatuj! cvič. 2 přepsat do cvič. sešitu a zakroužkovat h,ch,k,r., 96/3 přepsat, doplnit y, podtrhnout barevně tvrdé slabiky hy,chy,...
Prac. sešit str.40, cvič. 1 a 5, str. 41 cvič. 1,2, str. 42 cvič. 1. Práce s pomocí zalaminované tabulky- str. 43 celé
Písanka str. 12
Čítanka str. 82-86 (kdo ji nemá u sebe, tak číst cokoliv, každý den stránku)
M - prac. sešit str. 26 celé, 27 cvič. 2-6. Počítáme zpaměti - str. 10 celé, dále cokoliv ze str. 4 a 5 (pokud ještě nemají hotové)
Prv - prac. sešit str. 19,20,21
V pátek půjdeme na počítač, pošlu zas úkoly do učeben ČJ a M

Sdílet