Distanční výuka - květen (3. - 7. 5. 2021)

Úkoly na pátek 7.5.

Dobrý den. Dnes nás čeká půlhodinka češtiny. Budeme nejdříve pracovat v pracovním sešitě na str. 17 - cvičení 1, pak budeme chvilku číst v čítance na str. 120.
Matematika - dostali jste nakopírovaný list s příklady a obrázkem čarodějnice - příklady vypočítejte a čarodějnici můžete vybarvit (ale tak, aby příklady byly vidět). Pak si udělejte v pracovním sešitě na str. 13 cvičení 5.
Čtení - ještě si sami přečtěte hezký příběh o malém přednostovi vlakové stanice v čítance na str. 122 - 123. Do cvičného sešitu pak nakreslete vláček nebo třeba lidi na rozkvetlé louce nebo vymyslete jinou ilustraci k tomuto příběhu.
Nezapomeňte si v pondělí do školy přinést zase všechny sešity a knížky (učebnice ČJ, čítanka; pracovní sešity z ČJ a M, Počítáme zpaměti, pracovní sešit z prvouky, písanku a malý cvičný sešit).


Přeji vám všem hezký víkend a v pondělí se těším s dětmi na viděnou. H.S.
P.S.: Kubovi, Nikolce a Kevinovi (2) chybí úkol v učebně českého jazyka. Míše a Nikolce také jeden úkol v učebně matematiky, tak si to dodělejte.

 

Úkoly na čtvrtek 6.5.

Dobrý den. Dnes spolu máme půlhodinku matematiky - budeme pokračovat v procvičování násobení. V pracovním sešitě na str. 16 si uděláme cvičení 1 a 2 - ve dvojce vám ukážu, jakým způsobem se zapisují a řeší slovní úlohy na násobení. Sami si pak ještě přepíšete a vypočítáte do cvičného sešitu na stejné straně cvičení 6 (podobné jsme řešili v úterý na online hodině).
Český jazyk - bude jenom jeden úkol, ale trochu delší. Do cvičného sešitu opiš z čítanky básničku ze str. 124 Nespokojený vláček. Místo linek musíš vymyslet vhodná slova, která se rýmují. Nápověda: vláček - ptáček, ploutvičky - rybičky, pes - dnes, kalhoty - jako ty, hvězdiček - měsíček, tráva - kráva, ptáčkem - vláčkem.
Prvouka - jaro necháme trochu odpočívat a podíváme se na povolání - v pracovním sešitě na str. 38 udělej celou stránku - ve cvičení 1 spoj povolání se správným předmětem. Ve cvičení 2 vypočítej příklad, ve cvičení 3 nakresli, čím bys chtěl být a ve cvičení 4 vylušti názvy povolání.


Tak ať jde práce od ruky. H.S.

 

Úkoly na středu 5.5

Dobrý den. Dnes spolu máme půlhodinku češtiny. Budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 16 - uděláme společně cvič. 1 a 2. Cvičení 4 si pak uděláte samostatně. Připomínám, že někteří jste včera neudělali v učebně českého jazyka zadaný úkol, tak to prosím napravte.
Matematika - vypočítejte příklady se závorkami v pracovním sešitě na str. 10 ve cvičení 5 - připomínám, že nejdříve si spočítáte výsledek příkladu v závorce, a pak postupujete při počítání zleva doprava. Pak si ještě udělejte na str. 12 cvičení 2 - už jsme jedno podobné dělali ve škole. Můžete si vzít na pomoc stovkovou tabulku.
Písanka - kdo to ještě nemá hotové, dopíše stranu 19. Na straně 20 - přečti 4 řádky psacího písma, pracuj podle pokynů. Pak zkus ještě přesmyčky - poznáš, jaké rostliny jsou na obrázcích? Nápověda - slova mají jenom opačně poskládané slabiky, stačí je jen obrátit.
To je dnes vše. Máte mít tělocvik, pokud se vám nechce ven, posílám ještě typ na jedno domácí cvičení.
https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw

Hezký den všem. H.S.

 

Úkoly na úterý 4. 5.

Dobrý den. Dnes spolu máme půlhodinku matematiky. Na konzultaci pak zůstanou Nikolka a Nina. V pracovním sešitě jsme přeskočili některá cvičení, kde se opakuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru do 100. To už umíte, proto se teď budeme více věnovat učivu o násobení. Ve škole jsme se seznámili s násobením dvojkou. Procvičíme si na str. 15 cvičení 4 a kousek cvičení, 5, celé si to doděláte potom. Když zbyde čas, ukážu vám ještě, jak se počítají slovní úlohy na násobení - na str. 16 cvičení 2.
Český jazyk - do cvičného sešitu si napíšete z oranžové učebnice str. 121 cvičení 7 (doplňujete ě). V učebně českého jazyka si pak zopakujete doplňování i,y.
Prvouka - pracovní sešit str. 47, cvičení 7 - vpravo vybarvěte oblečení, které se hodí k jaru. Namalujte chlapce tak, aby byl oblečený na jarní vycházku.
Čtení - přečti si v čítance na str. 118, proč si krtek dělá kopeček
To jde pro dnešek vše. H.S.

 

Úkoly na pondělí 3. 5. 

Dobrý den. Zdravím v dalším distančním týdnu. Dnes si společně procvičíme češtinu a prvouku. Připravte si pracovní sešit na str. 15, cvičení 4 a 5. Když to stihneme, uděláme si společně ještě na str. 16 cvičení 4. Po krátké přestávce nás ještě čeká prvouka - budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 46, cvičení 4 a 5.
Matematika - vypočítáš si v pracovním sešitě na str. 10 slovní příklady 2, 4 a 6 (nezapomeň napsat do zápisu " o 10 méně" a "o 4 roky méně", aby bylo jasné, co počítáš). V Počítáme zpaměti se na str. 14 vyber a vypočítej jeden sloupeček na odčítání s přechodem přes desítku.
Čtení - přečti si v čítance na str. 118 básničku Metro pro krtky. Pak si zahraj na malíře - do cvičného sešitu nakresli metro pro krtky, nebo se proměň na spisovatele a můžeš vymyslet o krtkovi krátký příběh, nebo se staň přírodovědcem a vyhledej o krtkovi nějakou zajímavost v encyklopedii nebo jinde a napiš jí do cvičného sešitu (stačí krátce - například čím se krtek živí). Pro inspiraci posílám písničku Metro pro krtky.
https://www.youtube.com/watch?v=aotpwdb-fXk
Přeju ti úspěšný týden. H.S.

Sdílet