Informace k výuce anglického jazyka

16.6. Děkujeme za spolupráci a těšíme se v příštím roce. B.M. a J.C.

O8.06.  V kurzu angličtiny tento týden procvičíme a opakujeme slovní zásobu Clothes  zábavnou formou hry a poslechem. Rodičům děkujeme za spolupráci, velmi si toho ceníme.

B.M. a J.C.

 

25.5.  Děkujeme za spolupráci, rády bychom připomněly, že na interaktivních listech Wizer me se musí klikat jednou k uložení Hand in work a ještě jedenou k odeslání Hand in work a chvilku počkat.

Tento týden stále procvičujeme slovní zásobu Clothes (oblečení). Doporučujeme se vracet zpětně k ostatním tématům a úkolům.

B.M.  a  J.C.

18.5. Tento týden v kurzu angličtiny byla vložena nová  lekce, kterou si připomeneme slovní zásobu Clothes zábavnou formou hry a poslechu a  online cvičeními.

Enjoy it!      B.Möcklová a J. Cervanová

 

11.5. V angličtině  se tento týden věnujeme opakování a upevňování slovní zásoby potraviny zábavnou formou hry a poslechu.

Enjoy it.   B. Möcklová a J. Cervanová

 

4.5.  V kurzu angličtiny tento týden prohlubujeme a upevňujeme slovní zásobu na téma jídlo.

Let's study English language! Cheer up       B. Möcklová a J. Cervanová 

 

27.4. V tomto týdnu budeme upevňovat a procvičovat osobní zájmena a rozšiřovat slovní zásobu na téma jídlo.  

Enjoy it!       B.M. a J.C.

21.4.   V angličtině se tento týden budeme věnovat osobním zájmenům (he, she, you) a rozšiřovat slovní zásobu na téma jídlo. Děkujeme za spolupráci, velmi si toho ceníme.  B.M. a J.C.

 

13. 4.   V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené na rozvoj a opakování slovní zásoby. Jde především o udržení kontaktu s  jazykem pomocí poslechu zábavnou formou hry. Opakujeme domácí zvířata a čísla o - 100. Procvičujeme č. jednotné a množné u podstatných jmen.

Hezké Velikonoce.

       Brigita Möcklová  Jaroslava Cervanová

 

24.3.   Pro žáky jsme k dispozici online každý den od 10 - 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den.  

Brigita Möcklová  Jaroslava Cervanová

 

22.3.  Vážení rodiče,

práce žákům bude postupně zadávána během týdne od pondělí do pátku. Bude zaměřená na poslech, rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů. Úkoly budou zaměřené na pravidelné setkávání s jazykem i  v malé míře např. poslechem písniček a nahrávek na youtube.

s přáním pevného zdraví Brigita Möcklová a Jaroslava Cervanová

Sdílet