Distanční výuka od 14.10. - 23.10.2020

Dobrý den,
Děti obdržely pracovní listy a  úkoly v pracovních sešitech. Vše je v nich vyznačeno.

Od příštího týdne bude část úkolů i v online učebnách - google classroom.
Sledujte stránky školy - https://www.zs-mestonovesedlo.cz/

Moc děkuji za spolupráci. V případě potřeby mě můžete kdykoliv kontaktovat.
S přáním pevného zdraví

Mgr. Brigita Möcklová

 

 

Vážení rodiče a děti, 

chtěla bych Vás seznámit s dalším postupem učiva a doplnit konkrétněji.

V českém jazyce tento týden procvičujeme řadu vyjmenovaných slov, kterou budu doplňovat prací v učebně. V pracovním sešitě jsme si zakroužkovali str.24 a 25, kde se zaměříme na procvičování vyjmenovaných slov -bydlit/bydlet, obyvatel, byt. Doplnit můžete kopírovanými listy s opakováním učiva druhé třídy, pokud jste ještě vše nedoplnili.

V matematice opakujeme násobilku 1 - 6 a přidáme násobení sedmi  - v pracovním sešitě str. 14 a 15. Opět doplníme prací v učebně. 

V anglickém jazyce opakujeme a procvičujeme slovní zásobu - barvy a číslovky 1 - 12.  Vše opět doplníme prací v učebně.

V případě potřeby mě můžete kdykoliv kontaktovat.

S přáním pevného zdraví tř. uč. B.Möcklová

 

 

Sdílet