Informace č. 3 - ScioDat - přihlášení

Aplikace ScioDat je určena k on-line testování. Probíhá zde administrace projektů, testování i vyhodnocení. Žáci v aplikaci testují své znalosti a dovednosti, školy si stahují výsledné zprávy a prohlíží si výsledky.

Přihlašovací údaje do portálu ScioDat obdrželi žáci ve svém školním emailu.

Všechny testy, které jim budou nabídnuty by žáci, vzhledem k obsahu učiva, měli zvládnout.

 

Sdílet