Český jazyk na dálku - online konzultace dopoledne 9:00 - 11:00, odpoledne 18:00 - 20:00

Téma/datum vložení

5. Čj online - pravopisná cvičení/16. 6.
4. Čj online - Určuj pády podstatných jmen/15. 6.
3. Čj online - předložky, předpony/11. 6.

2. Čj online - procvičování vyjmenovaných slov/9. 6.

1. Čj online - význam slov synonyma, opozita (antonyma)/8. 6.

38. Slovesa - tvar jednoduchý, složený/4. 6.

37. Slovesa (časování)/2. 6.

36. Věta jednoduchá, souvětí/28. 5.

35. Určování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves/26. 5.

34. Práce s textem/22. 5.

33. Význam slov, pravopis podstatných jmen/18. 5.

32. Pravopis podstatných jmen rodu mužského/14. 5.

31. Koncovky podstatných jmen - rod mužský - vzor pán/12. 5.

30. Koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského/5. 5.

29. Opakování - určování mluvnických kategorií podstatných jmen/4. 5.

28. Filipojakubská noc - čtení s porozuměním, poslech/30. 4.

27. Slovesné osoby - práce v dokumentu/28. 4

26. Hrajeme si se slovy/27. 4.

25. Slovesné osoby - procvičení, určování slovních druhů/23. 4.

24. Slovesa - pracovní list/21. 4.

23. Slovesa - určování mluvnických kategorií/21. 4.

22. Opakujeme vyjmenovaná slova/20.4.

21. Slovesa - určování času/15. 4.

20. Slovesa - co o nich víme/14. 4.

19. Čtení - Co víš o Velikonocích?/7. 4.      

18. Ilustrátoři dětské knihy/3. 4.      

17. Aplikace Sciodat /1. 4. 

16. Koncovky rodu ženského/1. 4                                                           .                 

15. Synonyma, opozita/31. 3.                           

14. Škola hrou? - J. A. Komenský - názorné video s otázkou/27.3.                                 

13. Urči vzor podstatných jmen rodu mužského/27. 3.
12. Rod mužský - upevnění učiva - názorné video/27.3.     

11. Koncovky podstatných jmen rodu ženského - s překvapením/26.3.
10. Čtení - hádanky, které vám dají zabrat /24.3.
8. Čtení s porozuměním - Dopis/23. 3.
9. Opakování slovních druhů/23. 3.
7. Vzory podstatných jmen/23. 3.
6. Rod a vzor podstatných jmen/22. 3.
5. Online procvičování pádů podstatných jmen/22. 3.
4. Online procvičování rodů podstatných jmen/22. 3.
3. Rody podstatných jmen/22. 3.
2. Rody podstatných jmen/22. 3.
1. Pád podstatného jména/22.3.

Vyučující Mgr. Lenka Žišková

Sdílet