Videoučebna

Rozvrh videoučebny v týdnu 8. 6. - 12. 6.

úterý 9. 6. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - opakování (koncovky podstatných jmen)

                      10:30 - 11:15 - anglický jazyk, německý jazyk

středa 10. 6.. - 9:30 - 10:30- matematika - opakování (písemné násobení a dělení)

                       10:30 - 11:00 - vybraní žáci

čtvrtek 11. 6. - 9:30 - 10:30 -český jazyk - opakování (určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves)

                         10:30 - 11:00 - vybraní žáci

pátek 12. 6. - 9:30 - 10:30- matematika - opakování (zaokrouhlování, geometrie)

                      10:30 - 11:00 - vybraní žáci

Rozvrh videoučebny v týdnu 1. 6. - 5. 6.

úterý 2. 6.. - 10:00 - 10:45 - pouze angličtináři - Aj

středa 3. 6. - 10:00 - 10:45-  pouze němčináři - Nj

čtvrtek 4. 6. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Určování mluvnických kategorií, určování větných celků -                                                                             souvětí, věta jednoduchá

pátek 5. 6. - 9:30 - 10:30 - matematika - Procvičování - sčítání, odčítání, násobení, dělení

 

Rozvrh videoučebny v týdnu 25. 5. - 29. 5.

úterý 26. 5. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Určování mluvnických kateorií u podstatných jmen a sloves

                       10:30 - 11:00 - anglický jazyk

středa 27. 5. - 9:30 - 10:30- matematika - Zaokrouhlování, řešení slovních úloh

                       10:30 - 11:15 - přírodověda, německý jazyk

čtvrtek 28. 5. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Určování slovních druhů, určování větných celků - souvětí, věta jednoduchá

pátek 29. 5. - 9:30 - 10:30 - matematika - Procvičování násobení, dělení - malá, velká násobilka

 

Rozvrh videoučebny v týdnu 18. 5. - 22. 5.

pondělí 18. 5. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Koncovky podstatných jmen, procvičování pravopisu

úterý 19. 5. - 9:30 - 10:15 - anglický jazyk

středa 20. 5. - 9:30 - 10:15 - německý jazyk

čtvrtek 21. 5. - 9:30 - 10:30 - matematika - čtení z grafů, tabulek, ze souřadnic čtvercové sítě

pátek 22. 5. - 9:30 - 10:30- český jazyk, matematika - práce v aplikaci Sciodat

 

Rozvrh videoučebny v týdnu 11. 5. - 15. 5.

úterý 12. 5. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Koncovky podstatných jmen rodu mužského

                      10:30 - 11:00 - anglický jazyk

středa 13. 5. - 9:30 - 10:30- matematika - Písemné násobení dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem

                       10:30 - 11:15 - přírodověda, německý jazyk

čtvrtek 14. 5. - 9:30 - 10:30 -český jazyk - Koncovky podstatných jmen - procvičování

pátek 15. 5. - 9:30 - 10:30- matematika - Řešení slovních úloh, práce s tabulkami

 

Rozvrh videoučebny v týdnu 4. 5. - 7. 5.
úterý 5. 5. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského

                   10:30 - 11:00 - anglický jazyk

středa 6. 5. - porada učitelů

čtvrtek 7. 5. - 9:30 - 10:30- matematika - Orientace, čtení v tabulkách, grafech

                        10:30 - 11:15 - přírodověda, německý jazyk

Rozvrh videoučebny v týdnu 28. 4. - 30. 4.

úterý 28. 4. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Slovesa - určování mluvnických kategorií, infinitiv

                       10:30 - 11:00 . anglický jazyk

středa 29.4. - 9:30 - 10:30- matematika - Matematické operace ve slovních úlohách

                        10:30 - 11:15 - přírodověda, německý jazyk

čtvrtek 30. 4. - 9:30 - 10:30 -český jazyk, matematika - opakování učiva - skloňování podstatných jmen, násobení dvojciferným činitelem

Rozvrh videoučebny v týdnu 20. 4. - 24. 4.

úterý 21. 4. - 9:30 - 10:30 - český jazyk - Slovesa - určování mluvnických kategorií

středa 2.4. - 9:30 - 10:30- matematika - Matematické operace - součet, součin, rozdíl, podíl

čtvrtek 16. 4. - 9:30 - 10:30 -český jazyk - Slovní druhy 

pátek 17. 4. - 9:30 - 10:30- matematika - Násobení dvojciferným činitelem - procvičování, řešení slovních úloh

Od středy 15. 4. bude probíhat společná videovýuka všech žáků, kteří mají možnost přihlášení, v pravidelném čase - viz rozvrh níže. Navazovat může výuka v televizi UčíTelka, která je pro 4. třídu od 10:50:

středa 15.4. - 9:30 - 10:30- český jazyk - Slovesa - časování

čtvrtek 16. 4. - 9:30 - 10:30 -matematika- Násobení dvojciferným činitelem

pátek 17. 4. - 9:30 - 10:30- matematika - opakování sčítací pyramidy

 

Plánované videovýuky v termínu od 6. 4. do 14. 4.:

pondělí 6. 4. - 19:00 - 19:45 (4 zapsaní žáci)

úterý 7. 4. - 19:00 - 19:45 (4 zapsaní žáci)

středa 8. 4. - 19:00 - 19:45 (4 zapsaní žáci)

úterý 14. 4. - 9:00 -9:45 (4 zapsaní žáci)                                                                                              

                                                                                            

 

Vážení rodiče, milí žáci,

po prvním pokusu o videospojení, které se úspěšně zdařilo, přejdeme k dalšímu kroku - videoučení. V učebním bloku s názvem PŘESTÁVKA je vytvořen dokument Videoučení - rozpis. Žáci se zpočátku (z organizačních důvodů) budou moci  zapsat k videoučení podle zadaných pokynů v dokumentu. 

Zatím se budeme učit ve čtyřech - žáci se budou střídat. Budeme procvičovat to, co bude potřeba procvičit. 

Pokud se forma této komunikace osvědčí, přejdeme k dalším krokům.

Nadále trvá výuka v UČEBNĚ nebo formou pracovních listů.

Všem děkuji za spolupráci, bez které se v současné době neobejdu.

Lenka Žišková

Sdílet