Poslední informace - organizace ukončení školního roku

1) Vysvědčení
Vyučování bude ukončeno v pátek 26.6. 2020
Vysvědčení bude možno předat všem dětem a to běžně v naší třídě  -  8:00 - 8:45, potom přechod na školní dvůr, slavnostní ukončení školního roku na dvoře - cca do 9:30.
Důležitá podmínka účasti - odevzdané vyplněné a  podepsané Čestné prohlášení - viz odkaz níže. 
Ve společných prostorách školy zatím nadále (do odvolání) platí nošení roušek - nutno ji mít s sebou.

https://www.zs-mestonovesedlo. cz/aktuality/301-skolni- dochazka-od-25-5-2020   

 2) Společné fotografování žáků:  
Díky uvolnění dalších nařízení může proběhnout společné fotografování žáků venku a to bude ve čtvrtek 25.6. Všichni žáci z naší třídy se sejdou před školou v 8.45, ti, co do školy nechodí budou mít s sebou vyplněné Čestné prohlášení, o kterém jsem již psala výše. Pokud si jej nemůžete stáhnout a vytisknout, je možné jej vyplnit ráno před školou, pokud přijdete s dětmi nebo si pro něj po domluvě přijít do školy dříve. Budeme spolu s dětmi moci trávit celou dobu vyučování, konec je ve 12:15.  Ve společných prostorách školy zatím nadále (do odvolání) platí nošení roušek - nutno ji mít s sebou.
Cena fotografií:                                                                                                                                                  společná 40,- Kč                                                                                                                                                  žák sám - 4 fotografie - 80,- Kč                                                                                                                        skupinky - 20,- Kč za žáka                                                                                                                                   Peníze na skupinky nebo samostatné fotky žáci přinesou do školy ráno před fotografováním


3) Odevzdání učebnic + klíče od šatní skříňky - info pro žáky, kteří nechodí do školy:
Možnost v pondělí 22. 6. nebo v úterý 23. 6. od 8:00 - 10:00 

Sdílet