Distanční výuka od 2. 11.2020

Vážení rodiče, milí žáci.

Na stránkách školy je zveřejněný nový rozvrh hodin pro toto období distanční výuky, který je pro žáky závazný. 

 Distanční výuku (dálkovou) plní žáci formou videoučení a vypracováváním úkolů zadávaných do UČEBNY, kde mají žáci svoje předměty. Distanční  výuka je povinná, pokud se žáci neúčastní videoučení - je nutné je omluvit (můžete v elektronické ŽK - Edookit, můžete mi psát na mail popřípadě telefonovat). Pokud žáci z různých důvodů neplní úkoly v UČEBNĚ, je nutné se se mnou spojit a domluvit se. 

Pro žáky, kteří budou od pondělí pracovat formou videoučení, postačí otevřít učebnu příslušného předmětu, pod kódem předmětu -  kliknout do kamerky (odkaz na Meet). 

Prosím, postupovat dle zveřejněného nového  rozvrhu hodin. Práci v učebně doplníme touto formou a úkoly budu zadávat do učebny - též dle nového rozvrhu.

Velmi Vám touto cestou děkuji za spolupráci, bez které se v současné době bohužel nedokážeme ve škole obejít.

S pozdravem a přáním hodně zdraví a pevných nervů

Lenka Chmeliczek

Pro žáky, kteří se nemohou připojit do online učebny přikládám úkoly.

DOMÁCÍ ÚKOLY OD 2. 11.

Český jazyk:

Pracovní sešit str. 19, 20, 21

Učebnice: str. 51 cv.4, str. 52 cv. 6, 7 – DO SEŠITU, NEBO NA PAPÍR

 Matematika:

Učebnice: str. 23 cv.9, 11, 12

                  Str. 24 cv. 1, 2

                  Str. 25 cv. 7, 10, 11 – DO SEŠITU, NA PAPÍR

Přírodověda:

Opakovat znalosti

Učebnice str. 37 – NEŽIVÁ PŘÍRODA, SKUPENSTVÍ LÁTEK - přečíst

Vlastivěda:

Opakovat znalosti, práce s mapou (řeky, pohoří)

Učebnice str. 11, 12, 13 – ČESKÁ REPUPLIKA – DEMOKRATICKÝ STÁT- přečíst

Sdílet