Český jazyk, Matematika

16.6.

Dobrý den, posílám již jen jeden úkol denně. Střídám M a ČJ. Ve čtvrtek a v pátek odevzdáváme učebnice a klíček od skříňky. Děti mají info v učebně.

 

10.6.

Hezký den, stále procvičujeme.

ČJ - trénujeme  pravopis I/Y

M - zlomky - sčítání a odčítání se stejným jmenovatelem, řešíme sl. úlohy

 

3.6.

Hezký den, děkuji vytrvalcům, kteří stále pracují. Pro děti, kteří pracují z domova, stále chodí úkoly každý den mimo pondělí Den dětí.

Čj - procvičujeme shodu několikanásobného podmětu s přísudkem, pravopis I/Y

M - zlomky- výpočet části z celku, slovní úlohy i logické, v geometrii obvod a obsah čtverce, obdélníku

 

26.5.

Dobrý den, každý den je v učebně nový úkol, ale jen pro žáky, kteří nejsou ve škole.

Čj - trénujeme shodu podmětu s přísudkem u vyjádřeného podmětu i nevyjádřeného

M - pracujeme se zlomky - upravujeme, porovnáváme, počítáme části z celku, řešíme sl. úlohy

 

19.5.

Hezký den, stále k Vám putují úkoly každý den.

ČJ - trénujeme pravopis ve shodě podmětu s přísudkem

M - Zlomky - zápis, úprava, porovnávání se stejným jmenovatelem, řešíme úlohy na obsah a obvod

12.5.

Dobrý den, úkoly k Vám putují stále každý den. Děkuji za vytrvalost.

ČJ - probíráme základní skladební dvojici a začneme pravopis ve shodě podmětu s přísudkem

M - opakujeme zlomky, porovnávání, zápis, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, slovní úlohy.., hrajeme Kahoot se zlomky

 

5.5.

Hezký den, stále vkládám do učebny každý den úkol z ČJ i z M do čtvrtka. Sledujte Bakaláře. Opět velmi děkuji vzorným, jste hvězdy.

ČJ - probíráme věty a souvětí, slovesa, začneme základní skladební dvojici, čteme bajky, plníme testy na Sciu

M- opakujeme obvody a obsahy, desetinná čísla, řešíme sl. úlohy, začneme opakovat zlomky, plníme testy na Sciu

 

28.4.

Dobrý den, stále vkládám do učebny každý den úkol z ČJ i z M do čtvrtka. Někteří trochu polevili a odmlčeli se. Pokud máte nějaký problém, dejte vědět.

ČJ - procvičujeme věty, souvětí, slovesa a určujeme mluvnické kategorie, čteme bajky, hrajeme Kahoot

M - procvičujeme desetinná čísla - zápis, porovnávání, čís. řady, rozklady, hrajeme Kahoot, G- Obvod a obsah

 

21.4.

Krásné dny přeju. Co tento týden budeme dělat?

ČJ - třídíme číslovky - Kahoot, zkusíme test Scia - žánry, začneme se připravovat na shodu podmětu s přísudkem

M - stále dělíme dvojcif. číslem (7. řádek), vrátíme se k desetinným číslům (prac. list), vyřešíme sl. úlohy i logické, G - obsah a obvod čtverce, obdélníka

 

15.4. 

Přeji hezké dny po Velikonocích. Stále vkládám každý den jeden úkol z M i Čj.

Děkuji za spolupráci a vytrvalost. Jste velmi šikovní.

ČJ - třídíme číslovky v online hrách a již v druhém pracovním listě, vrátíme se i k zájmenům, ve čtení přidáme bajky

M- řešíme slovní úlohy, přidáme test Scio, trénujeme pís. dělení - 6. řádek, G- obvod a obsah čtverce, obdélníka

 

7.4.

Každý den je vložen úkol z M i ČJ, tentokrát do středy. Přeji hezké Velikonoce.

ČJ - třídíme číslovky(učebnice str. 134), opakujeme pravopis přídavných jmen, čteme s porozuměním - kvíz

M - řešíme slovní úlohy, opakujeme obsah čtverce, obdélníku, logické úlohy, stále trénujeme pís. dělení - kontrolujeme již 5. řádek v učebnici(tvrdé desky vzadu)

Moc děkuji za spolupráci.

31.3. 

Každý den je vložen úkol z M i ČJ.

ČJ - opakujeme zájmena, přidáme třídění číslovek, opakujeme pravopis příd. jmen, slovní druhy

M - Porovnáváme kladná a záporná čísla, trénujeme písemné dělení dvojcif. číslem, hledáme informace v grafu, slovní úlohy

 22.3.

Dobrý den,

jsem ráda, že už jsme všichni přihlášeni v učebně  a víme o sobě :-). Velmi si cením spolupráce. Chápu, že pro některé je to obtížné. Vedete si skvěle. Každý den přidávám úkol z čj i z m. Všechny vaše odpovědi vidím, kontroluji a pracovní listy i posílám k dodělání či opravě. Je potřeba sledovat i další předměty.

M - probíráme záporná čísla, opakujeme pís. dělení dvojcif. číslem, slovní úlohy.

ČJ - probíráme třídění zájmen (učebnice str.120 - 125), zopakujeme pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých, čtení s porozuměním a ze slohu popis osoby, dlouhodobý úkol - naučit se báseň

k dalšímu vzdělávání doporučuji:

https://www.skolasnadhledem. cz/ 
http://www.matyskova- matematika.cz/
www.sciodat.cz
www.proskoly.cz

www.skolakov.cz (opakování 4.třídy)

Přeji hodně dobré nálady, trpělivosti a zdaru. TU

Sdílet