Český jazyk, Matematika - učebna- každý den jsem online od 10 - 12 hod.

31.3. 

Každý den je vložen úkol z M i ČJ.

ČJ - opakujeme zájmena, přidáme třídění číslovek, opakujeme pravopis příd. jmen, slovní druhy

M - Porovnáváme kladná a záporná čísla, trénujeme písemné dělení dvojcif. číslem, hledáme informace v grafu, slovní úlohy

 22.3.

Dobrý den,

jsem ráda, že už jsme všichni přihlášeni v učebně  a víme o sobě :-). Velmi si cením spolupráce. Chápu, že pro některé je to obtížné. Vedete si skvěle. Každý den přidávám úkol z čj i z m. Všechny vaše odpovědi vidím, kontroluji a pracovní listy i posílám k dodělání či opravě. Je potřeba sledovat i další předměty.

M - probíráme záporná čísla, opakujeme pís. dělení dvojcif. číslem, slovní úlohy.

ČJ - probíráme třídění zájmen, zopakujeme pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých, čtení s porozuměním a ze slohu popis osoby, dlouhodobý úkol - naučit se báseň

k dalšímu vzdělávání doporučuji:

https://www.skolasnadhledem. cz/ 
http://www.matyskova- matematika.cz/
www.sciodat.cz
www.proskoly.cz

www.skolakov.cz (opakování 4.třídy)

Přeji hodně dobré nálady, trpělivosti a zdaru. TU

Sdílet