Angličtina online

15/6/2020

Budou přidány poslední úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy ani na online vyučovací hodiny. Budou zaměřeny na upevňování gramatického jevu přítomný čas prostý. 

10/6/2020

Dnes byly přidány úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy ani na online vyučovací hodiny - konají se vždy ve středu od 11:00.

Ve škole i na online hodinách procvičujeme přítomný čas prostý a rozšiřujeme slovní zásobu Slovesa - každodenní činnosti.

25/5/2020

V tomto týdnu proběhne zkušební online výuka společná pro žáky ze školy i z domova, a to v úterý od 10:30 do 11:15.

Uvidíme, jak nám bude fungovat připojení.

18/5/2020

V tomto týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 19. května a středu 20. května od 10:00 do 10:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se, podíváme se na přítomný čas prostý a jeho užití ve větách.

Have a nice day!

6/5/2020

V nadcházejícím týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 12. května a středa 13. května, vždy od 10:00 do 10:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se přes odkaz v učebně. Good Luck!

4/5/2020

I v tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny, a to

v úterý 5. května od 13:30 do 14:15 a ve čtvrtek 7. května od 13:30 do 14:15, jsou zaměřené na procvičování přítomného času prostého.

27/4/2020

V tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny dle níže uvedeného harmonogramu, úkoly zadané pro  tento týden v kurzu angličtiny jsou povinné pro ty, kteří nenavštíví online společnou výuku, pro účastníky videohovoru jsou pak úkoly dobrovolné.

1) úterý 28/4 13:00 

2) středa 29/4 13:00 

Let's study english language! Cheer up!

20/4/2020

Moji milí žáci a milé žákyně,
pokud se chcete připojit k naší společné online konzultaci, tak stačí přijít dnes ve 14:00 do kurzu angličtiny a na hlavní stránce (na streamu) kliknout na odkaz na MEET, těším se brzy na viděnou :-)

15/4/2020

V kurzu byly přidány lekce jako závěrečné opakování tématu My family, jedná se o upevňování slovní zásoby formou křížovky a poslechu s porozuměním. Pro zájemce je tu i čtení s porozuměním. 

Enjoy it!

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, children!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené jednak rozvoj slovní zásoby k tématu MY FAMILY, druhak na poslech a čtení s porozuměním. Úkoly jsou rozděleny do 3 úrovní, 1. a 2. úroveň je pro všechny žáky dle obtížnosti, 3. úroveň je pak jen pro zájemce o jazyk ("fajnšmekry").

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě, kterou jsem dostala během minulého týdne, budu úkoly v google učebně zadávat ve 3 úrovních:

1. základní úroveň by měli zvládnout všichni žáci 

2. optimální úroveň by měli zvládnout všichni, kteří byli hodnoceni výborně, chvalitebně či dobře

3. úroveň "pro zájemce" by měli zvládnout ti, kteří mají pro cizí jazyk cit, případně ti, které angličtina baví nad rámec výuky

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné, velice si vážím vaší práce, proto nevěšte hlavu, pokud to zrovna nejde. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (AJ)

Sdílet