Angličtina online

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, children!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené jednak rozvoj slovní zásoby k tématu MY FAMILY, druhak na poslech a čtení s porozuměním. Úkoly jsou rozděleny do 3 úrovní, 1. a 2. úroveň je pro všechny žáky dle obtížnosti, 3. úroveň je pak jen pro zájemce o jazyk ("fajnšmekry").

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě, kterou jsem dostala během minulého týdne, budu úkoly v google učebně zadávat ve 3 úrovních:

1. základní úroveň by měli zvládnout všichni žáci 

2. optimální úroveň by měli zvládnout všichni, kteří byli hodnoceni výborně, chvalitebně či dobře

3. úroveň "pro zájemce" by měli zvládnout ti, kteří mají pro cizí jazyk cit, případně ti, které angličtina baví nad rámec výuky

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné, velice si vážím vaší práce, proto nevěšte hlavu, pokud to zrovna nejde. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (AJ)

Sdílet