Informace k distanční výuce v termínu od 14. 10. - 23. 10.

Vážení rodiče, žáci

V přiložené příloze najdete podrobnosti, které se týkají organizace distanční výuky páťáků.

Kliknout pro zobrazení: Informace k distanční výuce - podmínky vzdělávání, časový rozvrh videoučení.

 

 

Sdílet