Deutsch

21.10. Na páteční hodinu dostanou žáci zadání do učebny.

M.P.

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet