Informace k distanční výuce od 18. 1. - 22. 1.

18. 1.

Vážení rodiče, milí žáci,
výuka v týdnu od 18. 1. - 22. 1. bude probíhat stejně jako v týdnu minulém. Práce pro žáky, kteří nepracují online budou předávány v pondělí 18. 1. od 9.00 - 9.30 v budově 2.stupně - zvoníte na sekretariát. Zároveň žáci donesou všechny vypracované úkoly z minulého týdne. Dovolím si požádat rodiče i žáky, aby průběžně sledovali elektronickou ŽK Edookit. Systém ŽK mi ukazuje velmi malou návštěvnost, někteří se od října do ŽK ještě nepodívali. I v průběhu distanční výuky dostávají žáci známky.
Tuto nelehkou situaci musíme společně zvládnout, bez vzájemné spolupráce to nejde, musíme pevně věřit a doufat, že to brzy skončí a děti se vrátí do školy a Vám - rodičům i  nám - učitelům se uleví. My se na děti moc těšíme!

Žáci mají pevně stanovený rozvrh, který jim byl minulý týden zaslán do školního mailu. Z rozvrhu lze vyčíst, kdy jsou videohodiny, kdy dostávají žáci úkoly do učebny, kdy se vydávají pracovní listy pro žáky, kteří nemohou pracovat online.

Děkuji všem za spolupráci

Lenka Žišková

 

Sdílet