Triády 1. čtvrtletí

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

na schůzky v 1. čtvrtletí se můžete přihlašovat zde.

Třídní učitelka Tonhauzerová D.

Sdílet