Distanční výuka

22.11.2020

Vážení rodiče, připravila jsem pro vaše děti, které nepracují v učebně, videohovorů se zúčastňují jen částečně nebo nemají vůbec přístup, nástřel učiva a procvičování z anglického jazyka v době od 22.11. - 26.11. 2020.

Předchozí týden jsme procvičovali časování slovesa TO BE (sloveso být) v otázce, v kladné  i záporné větě. 

Tento týden se zaměříme na procvičování a upevňování tvarů  slovesa být, pokračujeme v rozvíjení a upevňování slovní zásoby – záliby, sportovních aktivitách ve spojení se slovesy I LIKE, I LOVE, I DON´T LIKE, I HATE.   Pracovní sešit BLOGGERS strana 36 - 39.

 S případnými  dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email (mocklova@zsnovesedlo.cz nebo tel.č. 775 872 281.

S přáním pevného zdraví  a poděkováním za spolupráci                                    uč. Aj  Mgr. Möcklová Brigita

 

 

8.11. 2020

Vážení rodiče, připravila jsem pro vaše děti, které nepracují v učebně ani se nezúčastňují videohovorů, nástřel učiva a procvičování z anglického jazyka v době od 9.11. - 13.11. 2020.

Vzhledem k tomu, že potřebné učivo je v učebnici a všechny úkoly plníme v pracovním sešitě, nebudu připravovat  žádné pracovní listy v papírové podobě.

Tento týden jsme procvičovali časování slovesa TO BE (sloveso být) v otázce, v kladné  i záporné větě.  

·        Učebnice BLOGGERS strana 26 a 27.

·        V pracovním sešitě BLOGGERS  30 a 31/ cvičení 7 a 8.

·        Cvičení navazují na stranu 28 a 29, kde mohou dodělat cvičení, kterým rozumí, zejména cvičení na straně 28 (státy a národnosti).

Žáci pracující v učebně a účastní se videohovorů:

Tento týden se zaměříme na procvičování a upevňování tvarů  slovesa být, používání tázacích zájmen a příslovcí - otázky WH - guestions (otázky doplňovací), pokračujeme v rozvíjení a upevňování slovní zásoby - záliby.

Zdraví your English teacher B. Möcklová

 

2.11.2020

Milí angličtináři,

Hodiny anglického jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy, každou středu a pátek. Úkol do učebny bude vložen každou středu. S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy v danou vyučovací hodinu dle rozvrhu, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Tento týden se zaměříme na časování slovesa být, používání tázacích zájmen a příslovcí, pokračujeme v rozvíjení a upevňování slovní zásoby - záliby.

Zdraví your English teacher B. Möcklová

 

 

Milí angličtináři,

hodiny Aj budou tento týden i příští týden probíhat online dle rozvrhu třídy (v úterý a ve čtvrtek).

V učebně v kurzu  Anglický jazyk budou postupně přidávány zábavné úkoly pro procvičování slovní zásoby, aktuálně opakujeme a procvičujeme slovíčka na téma Ve třídě, školní potřeby. V pondělí bude  do učebny přidán první úkol.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy v danou vyučovací hodinu dle rozvrhu, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Přeji velkou zábavu a pevnou vůli při plnění úkolů v rámci distanční výuky.

Zdraví your English teacher B. Möcklová

 

 

Sdílet