Angličtina online

15/6/2020

Budou přidány poslední úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy.

11/6/2020

Dnes byly přidány úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy ani na online vyučovací hodiny.

25/5/2020

Tento týden se online uslyšíme ve středu od 11:00 do 11:45. Těším se na slyšenou.

18/5/2020

V tomto týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

pondělí 18. května a středu 20. května od 11:00 do 11:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se, podíváme se na přítomný čas prostý a jeho užití ve větách.

Have a nice day!

6/5/2020

V nadcházejícím týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 12. května a středa 13. května, vždy od 12:00 do 12:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se přes odkaz v učebně. Good Luck!

4/5/2020

I v tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny, a to

v úterý 5. května od 14:15 do 15:00 a ve čtvrtek 7. května od 14:15 do 15:00

27/4/2020

V tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny dle níže uvedeného harmonogramu, úkoly zadané pro  tento týden v kurzu angličtiny jsou povinné pro ty, kteří nenavštíví online společnou výuku, pro účastníky videohovoru jsou pak úkoly dobrovolné.

1) pondělí 27/4 14:00 - stupňování přídavných jmen 

2) čtvrtek 30/4 14:00 - přídavná jména

Let's study english language! Cheer up!

20/4/2020

Moji milí žáci a milé žákyně,
pokud se chcete připojit k naší společné online hodině, tak stačí přijít ve středu ve 14:00 do kurzu angličtiny a na hlavní stránce (na streamu) kliknout na odkaz na MEET, těším se brzy na viděnou i na slyšenou :-)

15/4/2020

V kurzu byla přidána lekce na závěrečné opakování stupňování přídavných jmen formou her aktivizujících znalosti - rozřazovačka, rozhodovačka, tetris, poslech s porozuměním.

Enjoy it!

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, children!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené na osvojování a upevňování gramatických jevů - nově stupňování přídavných jmen.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě, kterou jsem dostala během minulého týdne, budeme pokračovat s online výukou prostřednictvím google učebny i nadále.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné, velice si vážím vaší práce, proto nevěšte hlavu, pokud to zrovna nejde. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (TU, AJ)

Sdílet