Angličtina online

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené na osvojování a upevňování gramatických jevů - nově stupňování přídavných jmen.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě, kterou jsem dostala během minulého týdne, budeme pokračovat s online výukou prostřednictvím google učebny i nadále.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné, velice si vážím vaší práce, proto nevěšte hlavu, pokud to zrovna nejde. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (TU, AJ)

Sdílet