Angličtina online

15/6/2020

Budou přidány poslední lekce jednak pro žáky, kteří se neúčastnili příslušných videohovorů, druhak pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole, jedná se o téma cestování.

10/6/2020

Dnes byla přidána do učebny nová lekce povinná pro žáky, kteří se neúčastnili online vyučovacích hodin prostřednictvím videohovoru Meet.

25/5/2020

Tento týden se online uslyšíme ve středu od 12:00 do 12:45. Těším se na slyšenou.

18/5/2020

V tomto týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 19. května a středu 20. května od 12:00 do 12:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se, podíváme se tentokrát na tvoření minulého času.

Have a nice day!

6/5/2020

V nadcházejícím týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 12. května a středa 13. května, vždy od 11:00 do 11:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se přes odkaz v učebně. Good Luck!

4/5/2020

I v tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny, a to

v pondělí 4. května od 10:30 do 11:15 nebo od 13:45 do 14:30

ve čtvrtek 7. května od 9:00 do 9:45 nebo od 15:00 do 15:45

27/4/2020

V tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny dle níže uvedeného harmonogramu, úkoly zadané pro  tento týden v kurzu angličtiny jsou povinné pro ty, kteří nenavštíví online společnou výuku, pro účastníky videohovoru jsou pak úkoly dobrovolné.

1) pondělí 27/4 - počitatelnost podstatných jmen (buď v 11:00 nebo v 15:00)

2) čtvrtek 30/4 - počitatelnost podstatných jmen (buď v 11:00 nebo v 15:00)

Let's study english language! Cheer up!

20/4/2020

Moji milí žáci a milé žákyně,
pokud se chcete připojit k naší společné online hodině, tak stačí přijít ve středu v 15:00 do kurzu angličtiny a na hlavní stránce (na streamu) kliknout na odkaz na MEET, těším se brzy na viděnou i na slyšenou :-)

16/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce, která je zaměřena na procvičování gramatického jevu Počitatelnost podstatných jmen.

Enjoy it!

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, pupils!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené na osvojování a upevňování gramatických jevů - nově počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

většina žáků 7. ročníku je přihlášena do online kurzu, tudíž můžeme pokračovat ve výuce prostřednictvím google učebny.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládli žáci sami. I proto nevěšte hlavu, pokud ji to zrovna nejde. Nic se neděje. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube, sledováním seriálů, filmů v anglickém znění s titulky, i takto může probíhat výuka cizího jazyka.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (za AJ)

Sdílet