Angličtina online

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, pupils!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené na osvojování a upevňování gramatických jevů - nově počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

většina žáků 7. ročníku je přihlášena do online kurzu, tudíž můžeme pokračovat ve výuce prostřednictvím google učebny.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládli žáci sami. I proto nevěšte hlavu, pokud ji to zrovna nejde. Nic se neděje. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube, sledováním seriálů, filmů v anglickém znění s titulky, i takto může probíhat výuka cizího jazyka.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (za AJ)

Sdílet