Deutsch

12. 6. Dnes byla do učebny přidána další lekce. Téma: Mein Hobby.

Gruß

M. Procházková

 

1. 6. Tento týden bude pokračovat v online výuce, která se nám velice daří. Uvidíme a uslyšíme se v úterý v 10 hodin.

S pozdravem M. Procházková

 

12.5. Vložena nová lekce - téma: Schulsachen(Školní potřeby). Žáci procvičí určitý a neurčitý člen. Na základě videí doplní pracovní list . M. P.

3. 5.  Dnes byla vložena do učebny další lekce. Žáci si upevnění slovní zásobu na téma "Škola - Schule", seznámí se s pojmem "určitý a neurčitý člen ". Budou jej umět používat v jednoduchých větách jak písemně, tak ústně. Tvoření vět procvičíme při online hodině v úterý v 10 hodin.

S pozdravem M. Procházková

 

27. 4. Dnes byla do učebny vložena další lekce na téma "Schule". Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a zítra při online hodině procvičí i jednoduché otázky a odpovědi na ně.

Zdraví M. Procházková

 

17. 4. Dnes byl do učebny vložen další úkol. žáci popíší svého kamaráda nebo kamarádku. Procvičí si tak stavbu oznamovací věty, přídavná jména a vyjádření "rád, nejradši".

S pozdravem M. Procházková

6. 4. Dnes byla vložena do učebny další lekce. Žáci si zopakují , jak rozumí textu a výslovnost.

M. Procházková

2. 4. 2020

Vážení, všechny komentáře chodí na váš soukromý školní mail. Pokud jste si označili, že NECHCETE dostávat upozornění, musíte v tom případě koukat do učeben, kde komentáře najdete.

31. 3.  Dnes jsem do učebny vložila další lekci, kde se žáci seznámí s dalším možnostmi vyjádření času v němčině. Těm, kteří pracují, je jich poskrovnu, bych chtěla za jejich práci poděkovat.

S pozdravem

M. Procházková

 

Vážení rodiče, byla zadána nová lekce z Nj - téma "Vyjádření času"

Zadání:

Vyjádření času, užití fráze "Wie spät ist es?" (Kolik je hodin?) + odpověď
Odpovědi na otázku "Wann?" (Kdy?)
Zopakuj si číslovky.
Prohlédni si prezentace.
Doplň pracovní list v dokumentech a pošli.

Přeji hezké učení.

M. Procházková

Sdílet