Přírodopis na dálku

2.4. 2020 

Vážení, všechny komentáře chodí na váš soukromý školní mail. Pokud jste si označili, že NECHCETE dostávat upozornění, musíte v tom případě koukat do učeben, kde komentáře najdete.

30. 3. Byla vložená nová lekce. Téma: Kapradiny, přesličky a plavuně.

Děkuji za spolupráci.

 

 

 

Vážení rodiče,

žáci mají v kurzu Př. novou lekci.

Téma: Mechorosty - opakování. Do přiloženého pracovního listu zapíší podle znaků názvy mechorostů.

S pozdravem

M. Procházková

Sdílet