Přírodopis na dálku

 12. 6. Dnes byla do učebny zadána nová lekce na téma "Dvouděložné rostliny".

S pozdravem

M. Procházková

2.6. Dnes bylo vloženo další učivo na téma "Listnaté keře a stromy".

M.P.

19. 5. Do učebny byla přidána další lekce - téma - Krytosemenné rostliny.

Žáci na základě videa vyplní pracovní list.

S pozdravem M. Procházková

12.5. Do učebny byla vložena další lekce - téma :Nahosemenné rostliny.

Na základě videa a prezentace žáci vyplní pracovní list. M.P.

4. 5. Dnes byl do učebny vložen nový úkol. Žáci odpoví na otázky z tématu "kořen, stonek, rozmnožování rostlin".

S pozdravem M. Procházková

17. 4. Dnes bylo do učebny vloženo nové učivo na téma Rozmnožování rostlin. Žáci odpoví na otázky do komentářů.

S pozdravem M. Procházková

6. 4. 2020 Dnes byla do učebny vložena další lekce, jedná se o novou látku na téma : Kořen a stonek vyšších rostlin. Žáci mají možnost zhlédnout i jednou video s pokusem, který si mohou doma také připravit.

M. Procházková

2.4. 2020 

Vážení, všechny komentáře chodí na váš soukromý školní mail. Pokud jste si označili, že NECHCETE dostávat upozornění, musíte v tom případě koukat do učeben, kde komentáře najdete.

30. 3. Byla vložená nová lekce. Téma: Kapradiny, přesličky a plavuně.

Děkuji za spolupráci.

 

 

 

Vážení rodiče,

žáci mají v kurzu Př. novou lekci.

Téma: Mechorosty - opakování. Do přiloženého pracovního listu zapíší podle znaků názvy mechorostů.

S pozdravem

M. Procházková

Sdílet