Deutsch

 15.1. Do učebny vyl zadán odkaz, kde si žáci mohou interaktivně procvičit slovní zásobu.

Gruß

M. Procházková

4. 1. 2021

Hodiny němčiny budou probíhat opět ve videoučebně, a to v pátek  od 10:30 do 11:00.

Zdraví

M. Procházková

20.11. Do učebny vloženo nové zadání. 

M. P,

13. 11. Dnes bylo do učebny nové učivo s úkolem na příští týden.

Gruß M. Procházková

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet