Deutsch

26.4.

Milí sedmáci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 30.4. Ale pozor již v 8:15 do 8:45. Dostanete také úkol, který odevzdáte ve čtvrtek.

Tak nezaspěte......

Alles Gute!

12.4.

Milí sedmáci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 16.4. v 10:30-11:00, kdy dostanete také úkol.

Alles Gute!

 

6.4. Milí sedmáci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 9.4. v 10:30-11:00, kdy dostanete také úkol.

Alles Gute!

24.3. V pátek ( 26.3. 2021) neproběhne videohodina. Učivo bude zadáno do učebny.

M. Procházková

19.3. Do učebny bylo vloženo nové učivu : užití slov "Uhr" a "Stunde". Žáci se také pokusí odpovědět na 3 otázky. 

Viel Glück.

M. Procházková

 

19.2. Do učebny byla dnes vložena nová slovní zásoba a úkol, kde si žáci zopakuji protiklady.

16.2. Do učebny bylo vloženo zadání na opakování učiva.

28.1. I když tento týden videohodina "odpadla", vložila jsem do učebny zadání na procvičování přivlastňování v němčině.

 15.1. Do učebny vyl zadán odkaz, kde si žáci mohou interaktivně procvičit slovní zásobu.

Gruß

M. Procházková

4. 1. 2021

Hodiny němčiny budou probíhat opět ve videoučebně, a to v pátek  od 10:30 do 11:00.

Zdraví

M. Procházková

20.11. Do učebny vloženo nové zadání. 

M. P,

13. 11. Dnes bylo do učebny nové učivo s úkolem na příští týden.

Gruß M. Procházková

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet