Přírodopis

29.4. 

Dnes se žáci v učebně dozví, jak se rostliny rozmnožují.

Zdraví M. Procházková

15.4. Dnes bylo do učebny vloženo nové učivo. Jak rostou rostliny? To se žáci dozví z přiložených preztentací a videí.

Zdraví M. Procházková

8.4. Dnes bylo vloženo do učebny další učivo. Už je na téma Kapraďorosty. Žáci mají možnost zhlédnout velmi zajímavá videa.

Zdraví M. Procházková

18.3. Dnes bylo do učebny vloženo další učivo a videa. 

M. Procházková

11.3. Dnes bylo do učebny vloženo nové učivo na téma Pěvci. Žáci se seznámí nejenom s druhy, kteří se vyskytují u nás, ale i s jejich "zpěvem".

Hezký zážitek

1. 3. - 5. 3. Jarní prázdniny

18.2. Do učebny byly vloženy odkazy na velmi zajímavé dokumenty o dravcích.

11.2. Vloženo nové učivo - téma: Dravci. Žáci si připraví na další hodinu prezentace na jimi vybrané téma.

4.2. Dnes bylo do učebny vloženo nové učivo. Žáci se seznámí s mokřadními ptáky, zopakují si vrubozobé zástupce, kteří se vyskytují v naší republice.

 

14.1. Dnes bylo vloženo nové učivo - stavba ptačího vejce.

Zdraví M. Procházková

4. 1. 2021

Hodiny přírodopisu budou opět probíhat ve videoučebně, a to ve čtvrtek od 9:45 do 10:15.

Zdraví

M. Procházková 

19.11. Do učebny vloženo nové učivo.

Zdraví M. Procházková

12.11. Do učebny bylo zadáno nové učivo s úkolem na příští týden.

Zdraví M. Procházková

21. 10. Učivo na tento týden zadáno do učebny.

M. P..

Milé žákyně/Milí žáci,

v učebně v kurzu Přírodopis jsou postupně přidávány úkoly dle týdenního rozvrhu třídy, v tomto týdnu od 12. října do 16. října jsou zaměřeny na téma "Obojživelníci a "Plazi".

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy v danou vyučovací hodinu dle rozvrhu, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Přeji mnoho sil a pevnou vůli při plnění úkolů v rámci distanční výuky.

M. Procházková

Sdílet