Angličtina online

15/6/2020

Budou přidány poslední lekce jednak pro žáky, kteří se neúčastnili příslušných videohovorů na téma minulý čas, druhak pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole, jedná se o téma cestování.

9/6/2020

Dnes byla přidána do učebny nová lekce povinná pro žáky, kteří se neúčastnili online vyučovacích hodin prostřednictvím videohovoru Meet, je zaměřena na užití minulých časů ve větách.

25/5/2020

Tento týden se online uslyšíme ve středu od 13:00 do 13:45. Těším se na slyšenou.

18/5/2020

V tomto týdnu bude online výuka probíhat ve:

středu 20. května od 13:00 do 13:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se, podíváme se tentokrát na používání minulých časů v angličtině (minulý čas prostý a průběhový).

Have a nice day!

6/5/2020

V nadcházejícím týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 12. května a středa 13. května, vždy od 13:00 do 13:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se přes odkaz v učebně. Good Luck!

4/5/2020

I v tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny, a to

v pondělí 4. května od 13:00 do 13:45 a v úterý 5. května od 15:00 do 15:45

27/4/2020

V tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny dle níže uvedeného harmonogramu, úkoly zadané pro  tento týden v kurzu angličtiny jsou povinné pro ty, kteří nenavštíví online společnou výuku, pro účastníky videohovoru jsou pak úkoly dobrovolné.

1) středa 29/4 14:00 - minulý čas prostý

2) čtvrtek 30/4 13:00 - minulý čas průběhový

Let's study english language! Cheer up!

20/4/2020

Moji milí žáci a milé žákyně,
pokud se chcete připojit k naší společné online hodině, tak stačí přijít ve čtvrtek v 15:00 do kurzu angličtiny a na hlavní stránce (na streamu) kliknout na odkaz na MEET, těším se brzy na viděnou i na slyšenou :-)

16/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce na tvoření vět v minulém čase, jedná se o procvičování stavby věty kladné, záporné i otázky, dále pak na rozvoj slovní zásoby formou poslechu s porozuměním.

Enjoy it!

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, pupils!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené jednak na rozvoj slovní zásoby, druhak na upevňování gramatických jevů.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

většina žáků 8. ročníku je přihlášena do online kurzu, tudíž můžeme pokračovat ve výuce prostřednictvím google učebny.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládli žáci sami. I proto nevěšte hlavu, pokud ji to zrovna nejde. Nic se neděje. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube, sledováním seriálů, filmů v anglickém znění s titulky, i takto může probíhat výuka cizího jazyka.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (za AJ)

Sdílet