Deutsch

13.1. Dnes byl zadán v učebně další úkol na procvičování měsíců a dnů se správnými předložkami.

Viel Glück

M. Procházková

4. 1. 2021

Hodiny němčiny budou opět probíhat online ve videoučebně, a to ve středu od 10:30 do 11:00.

Bis Mittwoch

M. Procházková 

18.11. Dnes byl do učebny vložen úkol, který bude hodnocen. Žáci odevzdají zítra v 11:15.

M. Procházková

11. 11. Dnes bylo do učebny zadáno nové učivo i s úkolem na příští týden.

Viel Glück.

M. Procházková

4. 11. Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny každou středu od 10:30. V tento den budou zadávány i úkoly do učebny.

Zdraví M.P.

21. 10. Do učebny byl zadán úkol na pátek.

M.P.

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet