Deutsch

21. 10. Do učebny byl zadán úkol na pátek.

M.P.

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet