Fyzika

14.2.

Opět přidána LEKCE do učebny fyziky - Elektromagnetické jevy 4. V této lekci se podíváte na druhy energií, její výrobu a skladování. 

7.2.

Dnes byla přidána další lekce z fyziky z důvodu vaší karantény a to LEKCE 3. Zde si pomocí videa zopakujete, co je to rozvodná elektrická síť, kterou jste již měli v prezentaci.

 

31.1.

Dnes jsem vložila úkol do učebny LEKCE 2 - jsou to 2 krátká videa na opakování elektromotoru a jednu otázku, na kterou najdete odpověď právě v těchto videích.

 

18.1.

Deváťáci, 
na dnešek je zadán 1 úkol v učebně pod LEKCÍ č.1 - Elektromagnetické jevy, kde  si pomocí 2 aplikací zopakujete tuto látku.

 

12.5.

Na týden od 10.5. - 14.5. byly přidány 2 nové lekce č. 22B a 23B dle týdenního rozvrhu třídy. V tomto týdnu se podíváme na vaše prezentace zaměřené na druhy aut a dále jako úkol do učebny jsou dána videa na novou kapitolu - Zvukové jevy.

 

26.4.

Na týden od 26.4. - 30.4. byly přidány 2 nové lekce č. 20B a 21B dle týdenního rozvrhu třídy. Během pravidelné páteční videohodiny si budeme povídat o jednotlivých fázích čtyřdobého cyklu u spalovacích motorů. Do učebny jsem vložila video na Wankelův motor a proudový motor.

 

22.4.

Na týden od 19.4. - 23.4. byly přidány 2 nové lekce č. 18B a 19B dle týdenního rozvrhu třídy. Stále se zabýváme motory a jejich součástmi, jak jinak než pomocí videí a pravidelnou páteční videohodinou.

 

14.4.

Na týden od 12.4. - 16.4. byly přidány 2 nové lekce č. 16B a 17B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden si prohloubíme znalosti o spalovacích motorech a to formou videí např. o historii spalovacích motorů, o převodovce a spojce jako důležitých součástí motorů.

 

6.4.

Na týden od 5.4. - 9.4. byla přidána 1 nová lekce č. 15B z důvodu velikonočních svátků. V pravidelné páteční videohodině se budeme věnovat motorům.

 

29.3.

Na týden od 29.3. - 2.4. byla přidána 1 nová lekce č. 14B z důvodu velikonočních svátků.  Do učebny jsem zadala video na motory - jako je čtyřdobý vznětový motor a dvoudobý zážehový motor.

 

22.3.

Na týden od 22.3. - 26.3. byly přidány 2 nové lekce č. 12B a 13B dle týdenního rozvrhu třídy.  V pravidelné páteční vodeohodině si ještě zopakojeme skupenské přeměny jako je var a výpočet skupenského tepla varu, ale do učebny již zadám novou látku - video o motorech jako je parní stroj, parní turbína a čtyřdobý zážehový motor.

 

16.3.

Na týden od 15.3. - 19.3. byly přidány 2 nové lekce č. 10B a 11B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se budeme věnovat novým skupenským přeměnám - Sublimace a desublimace formou videí a v pravidelné páteční videohodině budeme procvičovat vše, co již víme o varu a také se naučíme vypočítat skupenské teplo varu.

 

9.3.

Tak a je po jarních prázdninách.

No a co nás čeká nového - na týden od 8.3. - 12.3. byly přidány 2 nové lekce č. 8B a 9B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se budeme věnovat varu a ve videohodině si zopakujeme a procvičíme ostatní skupenské přeměny.

 

25.2.

Na týden od 22.2. - 26.2. byly přidány 2 nové lekce č. 6B a 7B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se budeme věnovat Skupenským přeměnám - vypařování a kapalnění formou 2 videí a na pravidelné videohodině si zopakujeme výpočty skupenského tepla tání/tuhnutí.

 

8.2.

Na týden od 8.2. - 12.2. byly přidány 2 nové lekce č. 3B a 4B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se budeme věnovat Skupenským přeměnám, konkrétně tání a tuhnutí a to formou videí, křížovky a samozřejmě i v pravidelné páteční videohodině.

 

31. 1.

Zdravím všechny v 2. pololetí tohoto školního roku.

Jak to tak vypadá, budeme se muset spokojit s distanční výukou. Z důvodu lepší orientace v učebně, začínám lekce na toto pololetí značit znova od jedničky, ale přidám k nim písmeno B.

Na týden od 1. 2. - 5. 2. byly přidány 2 nové lekce č. 1B a 2B dle týdenního rozvrhu třídy. Úkol v učebně je na opakování skupenských přeměn látek formou videa a pomocí pracovního listu si zopakujete vaše vědomosti. Pravidelná páteční videohodina (od 9:45 hodin) je zaměřena na zopakování a dokončení látky - Skupenské přeměny.

 

27.1.

Na týden od 25.1. - 29. 1. byla přidána 1 nová lekce č. 23 ve formě videí na téma: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje enrgií a dále 1 aplikace na výpočty tepla. Pravidelná videohodina (v pátek) odpadá z důvodu pololetních prázdnin.

 

19.1.

Na týden od 18.1. - 22. 1. byly přidány 2 nové lekce č. 21 a 22 dle týdenního rozvrhu třídy. Úkol v učebně se zaměřeje na novou látku a to Skupenské přeměny, ve videohodině (pátek od 9:45 hodin) se budeme stále zabývat výpočty tepla.

 

11.1.

Na týden od 11.1. - 15. 1. byly přidány 2 nové lekce č. 19 a 20 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na opakování znalostí z tepla a to formou aplikací - testíků (kvízy, křížovka, pexeso) a videohodiny (v pátek od 9:45 hodin), kde budeme procvičovat výpočty z tepla.

 

5.1.

Tak jsme opět na distanční výuce a proto připomínám: online hodina bude vždy v pátek od 9:45 hodin a do class učebny bude přidán vždy 1 úkol na týden.

Takže pro tento týden 4.1. - 8.1. jsem zadala LEKCI 17 k procvičování výpočtů tepla a to pomocí videa a dále LEKCI 18 jako videohodinu (8.1. v 9:45 hodin).

 

14.12.

Na týden od 14. - 18. 12. byly přidány 2 nové lekce č. 15 a 16 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce jsou zaměřeny na opakování fyzikální veličiny Teplo a to pomocí videa a pracovního listu.

 

30.11.

Na týden od 30.11. - 4. 12. byly přidány 2 nové lekce č. 13 a 14 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce jsou zaměřeny pomocí videí na vedení tepla, tepelnou výměnu vedením, prouděním a zářením.

 

23.11.

Na týden od 23. - 27. 11. byly přidány 2 nové lekce č. 11 a 12 dle týdenního rozvrhu třídy. V první lekci se zaměříme na opakování látky, kterou jsme dělali v minulé videohodině - Vnitřní energie tělesa pomocí videa a aplikace, v druhé hodině, což je videohodina, která proběhne 27.11. v 9:45 hodin, se budeme zabývat fyzikální veličinou TEPLO.

 

16.11.

Na týden od 16. - 20. 11. byly přidány 2 nové lekce č. 9 a 10 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce č. 9 je koncipována na opakování pojmů z minulých lekcí jako je Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie a Účinnost a to formou videí. Lekce č. 10 je videohodina, která proběhne 20.11. v 9:45 hodin na téma TEPLO - především se zaměříme na úvod do této velké kapitoly.

 

9.11.

Na týden od 9. - 13. 11. byly přidány 2 nové lekce č. 7 a 8 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na opakování ENERGIE - polohové, pohybové a jejich vzájemné přeměny to pomocí videa a videohodiny, která proběhne 13.11. v 9:45 hodin.

 

2.11.

Na teto týden 2. - 6. 11. byly přidány 2 nové lekce č. 5 a 6 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na Energii a její druhy a to pomocí videa a videohodiny, která proběhne 6.11. v 9:45 hodin.

 

19.10.

Na teto týden 19. - 23.10. bodou přidány 2 nové lekce č. 3 a 4 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na výpočet výkonu a energii a to formou videí a jedné videohodiny.

 

Milí žáci, žákyně

v učebně Fyzika budou postupně přidávány úkoly dle týdenního rozvrhu. Lekce se budou skládat z videí, pracovních listů a online hodin.

Na týden od 12. - 16. 10. jsou vloženy 2 lekce na procvičení fyzikální veličiny výkonu, kterou jsme již v hodině probírali.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy od 9 - 10 hodin, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den. Případné poznámky k úkolům píši do komentářů - prosím o jejich kontrolu.

Přeji mnoho sil, píle a trpělivosti v rámci distanční výuky.

Petra Strejcová

 

 

 

 

Sdílet