Angličtina online

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené jednak na poslech a čtení s porozuměním, druhak na upevňování gramatických jevů.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

všichni žáci 9. ročníku jsou přihlášeni do online kurzu, skvělá práce, tudíž můžeme pokračovat ve výuce prostřednictvím google učebny.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládli žáci sami. I proto nevěšte hlavu, pokud ji to zrovna nejde. Nic se neděje. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube, sledováním seriálů, filmů v anglickém znění s titulky, i takto může probíhat výuka cizího jazyka.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (za AJ)

Sdílet