Angličtina online

15/6/2020

Budou přidány poslední lekce jednak pro žáky, kteří se neúčastnili příslušných videohovorů na téma trpný rod, druhak pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole v pondělí 15. června, jedná se o opisy modálních sloves.

9/6/2020

Dnes byla přidána do učebny nová lekce povinná pro žáky, kteří se neúčastnili online vyučovacích hodin prostřednictvím videohovoru Meet, je zaměřena na užití minulých časů ve větách.

25/5/2020

Tento týden se online uslyšíme v úterý od 11:30 do 12:15. Těším se na slyšenou.

18/5/2020

V tomto týdnu bude online výuka probíhat v:

úterý 19. května od 11:00 do 11:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se, podíváme se tentokrát na tvoření trpného rodu v angličtině.

Have a nice day! 

6/5/2020

V nadcházejícím týdnu bude online výuka probíhat v těchto termínech:

úterý 12. května a středa 13. května, vždy od 14:00 do 14:45

Pokud máte čas a chuť, připojte se přes odkaz v učebně. Good Luck!

4/5/2020

I v tomto týdnu bude probíhat online vyučovací hodina, a to

ve čtvrtek 7. května od 12:45 do 13:30

27/4/2020

V tomto týdnu budou probíhat online vyučovací hodiny dle níže uvedeného harmonogramu, úkoly zadané pro  tento týden v kurzu angličtiny jsou povinné pro ty, kteří nenavštíví online společnou výuku, pro účastníky videohovoru jsou pak úkoly dobrovolné.

1) úterý 28/4 11:00 - minulý čas průběhový

2) čtvrtek 30/4 12:00 - užití minulých časů (prostý x průběhový)

Let's study english language! Cheer up!

20/4/2020

Moji milí žáci a milé žákyně,
pokud se chcete připojit k naší společné online hodině, tak stačí přijít ve čtvrtek ve 14:00 do kurzu angličtiny a na hlavní stránce (na streamu) kliknout na odkaz na MEET, těším se brzy na viděnou i na slyšenou :-)

15/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce na tvoření vět v minulém čase, jedná se o závěrečné opakování stavby věty kladné, záporné i otázky, dále pak na rozvoj slovní zásoby formou poslechu s porozuměním.

Enjoy it!

7/4/2020

V kurzu angličtiny byla přidána lekce s velikonoční tematikou.

Happy Easter, students!

Daniela Ševčíková

30/3/2020

V kurzu angličtiny byly přidány na tento týden nové lekce zaměřené jednak na poslech a čtení s porozuměním, druhak na upevňování gramatických jevů.

Daniela Ševčíková

24/3/2020

Pro žáky jsem k dispozici online každý den od 10 do 12. Hodnocení, kontrola a zpětná vazba k odevzdaným úkolům pak probíhá průběžně po celý den. Daniela Ševčíková

22/3/2020

Vážení a milí rodiče,

všichni žáci 9. ročníku jsou přihlášeni do online kurzu, skvělá práce, tudíž můžeme pokračovat ve výuce prostřednictvím google učebny.

Úkoly jsou zadávány vždy na týden, od pondělí do pátku, a to v sadě zaměřené na poslech a čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a upevňování gramatických jevů. 

Jsem si vědoma, že pomáhat svým ratolestem s výukou cizího jazyka, může být velmi obtížné. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je zvládli žáci sami. I proto nevěšte hlavu, pokud ji to zrovna nejde. Nic se neděje. Není důležité veškeré úkoly splnit najednou, je potřeba se s cizím jazykem setkávat pravidelně, i v malé míře např. poslechem písniček na youtube, sledováním seriálů, filmů v anglickém znění s titulky, i takto může probíhat výuka cizího jazyka.

S přáním pevných nervů a mnoha sil k přečkání aktuální situace Daniela Ševčíková (za AJ)

Sdílet