Matematika

11.1.

Takže pro tento týden 11.1. - 15.1. jsou opět 3 onlinehodiny dle týdenního rozvrhu zaměřené na Thalethovu kružnici a dále jsem zadala úkol do učebny ve formě SCIO testů - opakování mocnin, odmocnin a Pythagorovy věty.

 

5.1.

Tak a je to tu opět - distanční výuka.

Pro připomenutí: online hodiny budou vždy: v pondělí od 10:30 hodin

                                                                         ve středu od 9:00 hodin

                                                                         ve čtvrek od 10:30 hodin

Dále bude do class učebny přidán vždy 1 - 2 úkoly na týden.

Takže pro tento týden 4.1. - 8.1. jsem zadala 2 úkoly na opakování rovnic se zlomky pomocí aplikace a Thaletovu kružnici pomocí videa.

 

23.11.

Na tento týden od 23.11. do 27.11. jsou vloženy 4 nové lekce a to lekce 20. - 23. dle týdenního rozvrhu třídy.

Lekce se zaměřují na Algebraické vzorce a procvičování rovnic.

 

20.11.

Na tento týden od 16.11. do 20.11. jsou vloženy 3 nové lekce a to lekce 17. - 19.

Lekce jsou zaměřeny na procvičování rovnic a časté chyby při řešení rovnic.

 

10.11.

Na tento týden od 9.11. do 13.11. budou vloženy 4 nové lekce a to lekce 13 - 16.

Lekce jsou zaměřeny na rovnice se zlomky a jedna lekce se věnuje matematické soutěži - Klokan.

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Protože čas podzimních prázdnin je již za námi, opět začíná školní výuka a bohužel na dálku.

Na stránkách školy (v aktualitách) je zveřejněný nový rozvrh hodin pro toto období distanční výuky, který je pro žáky závazný. Prosím Vás o seznámení se s ním.

Pouze připomínám co již bylo řečeno - distanční výuku (dálkovou) plní žáci formou videoučení a vypracováváním úkolů zadávaných do UČEBNY, kde mají žáci svoje předměty. Distanční výuka je povinná, pokud se žáci neúčastní videoučení - je nutné je omluvit (můžete v elektronické ŽK - Edookit, můžete mi psát na mail popřípadě telefonovat).

Pokud žáci z různých důvodů neplní úkoly v UČEBNĚ, je nutné vyzvednout si ve škole úkoly v papírové podobě, které budou koncipovány na celý týden (prosím o nahlášení jména v předstihu). Vydávány žákům naší třídy nebo zákonným zástupcům budou vždy v úterý od 11:00 do 12:00 v budově druhého stupně a to do té doby, dokud nás opět nepustí do školy.

Velmi Vám touto cestou děkuji za spolupráci, bez které se v současné době bohužel nedokážeme ve škole obejít.

Rozvrh distanční výuky v matematice:

Rozvrh je koncipován kombinací videohodin (přes odkaz MEET) a zadávání úkolů v učebně:

pondělí - videohodina (přes MEET v učebně) od 10:30 do 11:00 + zadání úkolu do učebny matematiky (odevzdání do úterý)

středa - videohodina (přes MEET v učebně) od 9:00 do 9:30 + zadání úkolu do učebny matematiky (odevzdání do pátku)

čtvrtek - zadání úkolu do učebny M - příprava na přijímací zkoušky - účast dobrovolná (odevzdání do pondělí)

S pozdravem a přáním pevných nervů
Petra Strejcová, TU

 

19.10.

Na teto týden 19. - 23.10. byly přidány 4 nové lekce č.5-8 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na rovnice a to formou videí, aplikací a jedné videohodiny.

 

Milí žáci, žákyně

v učebně Matematika jsou postupně přidávány úkoly dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se budou skládat z videí, aplikací na procvičení probírané látky a online hodin.

Na týden od 12. - 16. 10. byly vloženy 4 lekce na rovnice a jejich procvičení.  15.10. od 8:15 proběhne onlihe hodina zaměřená právě na rovnice.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy od 9 - 10 hodin, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Přeji mnoho sil, píle a trpělivosti v rámci distanční výuky.

Petra Strejcová

Sdílet