Matematika

19.10.

Na teto týden 19. - 23.10. byly přidány 4 nové lekce č.5-8 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na rovnice a to formou videí, aplikací a jedné videohodiny.

 

Milí žáci, žákyně

v učebně Matematika jsou postupně přidávány úkoly dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se budou skládat z videí, aplikací na procvičení probírané látky a online hodin.

Na týden od 12. - 16. 10. byly vloženy 4 lekce na rovnice a jejich procvičení.  15.10. od 8:15 proběhne onlihe hodina zaměřená právě na rovnice.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy od 9 - 10 hodin, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Přeji mnoho sil, píle a trpělivosti v rámci distanční výuky.

Petra Strejcová

Sdílet