Matematika

12.5.

Na týden od 10.5. - 14.5. byly přidány 4 nové lekce č. 44B - 47B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se zaměříme na novou látku - FUNKCI a to funkci přímé úměrnosti a lineární funkci. Podíváme se, co vlastně funkce je, jaké má vlastnosti a jak se setrojí graf dané funkce.

 

26.4.

Na týden od 26.4. - 30.4. byly přidány 4 nové lekce č. 40B - 43B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se zaměříme na výpočty objemu a povrchu kužele v praktických úlohách. Jako úkol do učebny jsem zadala opět aplikaci, kde si procvičíš své znalosti na jednoduché výpočty povrchu a objemu kužele.

 

22.4.

Na týden od 19.4. - 23.4. byly přidány 4 nové lekce č. 36B - 39B dle týdenního rozvrhu třídy. V tomto týdnu budeme procvičovat jednoduché příklady na výpočet povrchu a objemu rotačního kužele a to v pravidelných videohodinách a jako úkol do učebny jsem zadala aplikaci, kde si vyzkoušíš své znalosti právě na tyto jednoduché výpočty.

 

15.4.

Na týden od 12.4 do 16.4. byly přidány 4 nové lekce č. 32B - 35B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se podíváme na nové těleso - Rotační kužel - nakreslíme si náčrt kužele, popíšeme si ho základními pojmy, naučíme se vzorce na jeho výpočet povrchu a objemu.

 

6.4.

Na týden od 5.4. - 9.4. byly přidány 3 nové lekce (2x videohodina a to ve středu a čtvrtek a pak zadán 1 úkol do učebny) č. 29B - 31B z důvodu velikonočních svátků. V tomto týdnu si zopakujeeme těleso z 8. ročníku a tím je válec - zopakujeme si pojmy v náčrtku válce, síť válce a samozřejme, jak se počítá povrch a objem válce a to i ve slovních úlohách pocházející z praxe.

 

29.3.

Na týden od 29.3. - 2.4. byly přidány 3 nové lekce č. 26B - 28B z důvodu velikonočních svátků. Výuka proběhne ve formě 2 videohodin (pondělí a středa) a zadáním 1 úkolu do učebny - tento týden se věnujeme opakování těles a to hranolům jako je krychle, kvádr, trojboký hranol.

 

22.3.

Na týden od 22.3. - 26.3. byly přidány 4 nové lekce č. 22B - 25B dle týdenního rozvrhu třídy.  Tento týden již naposledy se věnujeme slovním úlohám řešeným pomocí rovnic a již začneme geometrií a to opakováním hranolů.

 

16.3.

Na týden od 15.3. - 19.3. budou přidány 4 nové lekce č. 18B až 21B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden budeme stále procvičovat různé slovní úlohy (jako slovní úlohy myslím si číslo, slovní úlohy o pohybu či společné práci) řešené rovnicemi.

 

9.3.

Tak a je po jarních prázdninách.

No a co nás čeká nového - na týden od 8.3. - 12.3. byly přidány 4 nové lekce č. 14B až 17B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden se budeme věnovat řešení slovních úloh o pohybu jak ve videohodinách tak v učebně pomocí videí.

 

25.2.

Na týden od 22.2. - 26.2. byly přidány 4 nové lekce č. 10B - 13B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden budeme procvičovat soustavu 2 lineárních rovnic formou aplikace a dále řešení slovních úloh pomocí soustavy 2 lineárních rovnic v pravidelných videohodinách.

 

10.2.

Na týden od 8.2. - 12.2. byly přidány 4 nové lekce č. 5B - 8B dle týdenního rozvrhu třídy. Tento týden budeme procvičovat soustavu 2 lineárních rovnic metodou dosazovací formou aplikace a dále soustavu 2 lineárních rovnic (se závorkami a zlomky) metodou sčítací v pravidelných videohodinách.

 

2.2.

Zdravím všechny v 2. pololetí tohoto školního roku.

Jak to tak vypadá, budeme se muset spokojit s distanční výukou. Z důvodu lepší orientace v učebně, začínám lekce na toto pololetí značit znova od jedničky, ale přidám k nim písmeno B.

Na týden od 1. 2. - 5. 2. budou přidány 4 nové lekce č. 1B - 4B dle týdenního rozvrhu třídy - 3 pravidelné videohodiny (pondělí v 10:30 hodin, středa v 9:00 hodin a čtvrtek v 10:30 hodin) a 1 učebna. Tento týden se soustředíme na procvičování soustavy 2 lineárních rovnic metodou sčítaví ve videohodinách a do učebny jsem zadala aplikaci na procvičování soustavy 2 lineárních rovnic metodou dosazovací.

 

26.1.

V tomto týdnu od 25.1. - 29. 1. se zaměříme na řešení soustavy 2 lineárních rovnic (tyto rovnice již budou se závorkami a se zlomky) - metodou dosazovací, dále začneme řešit soustavu 2 lineárních rovnic metodou sčítací a to ve 3 online hodinách. Dále byl zadán 1 úkol v učebně ve formě SCIO testů - opakování rozkladu mnohočlenů, úprava mnohočlenů pomocí vzorců a procenta.

 

18.1.

V tomto týdnu od 18.1. - 22. 1. se zaměříme na řešení soustavy 2 lineárních rovnic metodou dosazovací a to ve 3 online hodinách a zadaného 1 úkolu v učebně, v kterém jsou videa, kde jsou řešené příklady na soustavu rovnic právě dosazovací metodou.

 

11.1.

Takže pro tento týden 11.1. - 15.1. jsou opět 3 online hodiny dle týdenního rozvrhu zaměřené na Thalethovu kružnici a dále jsem zadala úkol do učebny ve formě SCIO testů - opakování mocnin, odmocnin a Pythagorovy věty.

 

5.1.

Tak a je to tu opět - distanční výuka.

Pro připomenutí: online hodiny budou vždy: v pondělí od 10:30 hodin

                                                                         ve středu od 9:00 hodin

                                                                         ve čtvrek od 10:30 hodin

Dále bude do class učebny přidán vždy 1 - 2 úkoly na týden.

Takže pro tento týden 4.1. - 8.1. jsem zadala 2 úkoly na opakování rovnic se zlomky pomocí aplikace a Thaletovu kružnici pomocí videa.

 

23.11.

Na tento týden od 23.11. do 27.11. jsou vloženy 4 nové lekce a to lekce 20. - 23. dle týdenního rozvrhu třídy.

Lekce se zaměřují na Algebraické vzorce a procvičování rovnic.

 

20.11.

Na tento týden od 16.11. do 20.11. jsou vloženy 3 nové lekce a to lekce 17. - 19.

Lekce jsou zaměřeny na procvičování rovnic a časté chyby při řešení rovnic.

 

10.11.

Na tento týden od 9.11. do 13.11. budou vloženy 4 nové lekce a to lekce 13 - 16.

Lekce jsou zaměřeny na rovnice se zlomky a jedna lekce se věnuje matematické soutěži - Klokan.

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Protože čas podzimních prázdnin je již za námi, opět začíná školní výuka a bohužel na dálku.

Na stránkách školy (v aktualitách) je zveřejněný nový rozvrh hodin pro toto období distanční výuky, který je pro žáky závazný. Prosím Vás o seznámení se s ním.

Pouze připomínám co již bylo řečeno - distanční výuku (dálkovou) plní žáci formou videoučení a vypracováváním úkolů zadávaných do UČEBNY, kde mají žáci svoje předměty. Distanční výuka je povinná, pokud se žáci neúčastní videoučení - je nutné je omluvit (můžete v elektronické ŽK - Edookit, můžete mi psát na mail popřípadě telefonovat).

Pokud žáci z různých důvodů neplní úkoly v UČEBNĚ, je nutné vyzvednout si ve škole úkoly v papírové podobě, které budou koncipovány na celý týden (prosím o nahlášení jména v předstihu). Vydávány žákům naší třídy nebo zákonným zástupcům budou vždy v úterý od 11:00 do 12:00 v budově druhého stupně a to do té doby, dokud nás opět nepustí do školy.

Velmi Vám touto cestou děkuji za spolupráci, bez které se v současné době bohužel nedokážeme ve škole obejít.

Rozvrh distanční výuky v matematice:

Rozvrh je koncipován kombinací videohodin (přes odkaz MEET) a zadávání úkolů v učebně:

pondělí - videohodina (přes MEET v učebně) od 10:30 do 11:00 + zadání úkolu do učebny matematiky (odevzdání do úterý)

středa - videohodina (přes MEET v učebně) od 9:00 do 9:30 + zadání úkolu do učebny matematiky (odevzdání do pátku)

čtvrtek - zadání úkolu do učebny M - příprava na přijímací zkoušky - účast dobrovolná (odevzdání do pondělí)

S pozdravem a přáním pevných nervů
Petra Strejcová, TU

 

19.10.

Na teto týden 19. - 23.10. byly přidány 4 nové lekce č.5-8 dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se zaměřují na rovnice a to formou videí, aplikací a jedné videohodiny.

 

Milí žáci, žákyně

v učebně Matematika jsou postupně přidávány úkoly dle týdenního rozvrhu třídy. Lekce se budou skládat z videí, aplikací na procvičení probírané látky a online hodin.

Na týden od 12. - 16. 10. byly vloženy 4 lekce na rovnice a jejich procvičení.  15.10. od 8:15 proběhne onlihe hodina zaměřená právě na rovnice.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na školní email. Jsem pro vás online vždy od 9 - 10 hodin, hodnocení úkolů a zpětná vazba pak probíhá průběžně po celý den.

Přeji mnoho sil, píle a trpělivosti v rámci distanční výuky.

Petra Strejcová

Sdílet