Deutsch

15.1. 

Do učebny vyl zadán odkaz, kde si žáci mohou interaktivně procvičit slovní zásobu.

Gruß

M. Procházková

4.1.2021

Naše hodiny němčiny se budou konat ve videoučebně vždy v pátek od 9:00 do 9:30.

Dann, bis Freitag

M. Procházková

22. 11. Do učebny bylo vloženo nové zadání.

M. P.

3. 11. Dnes bylo do učebny zadáno učivo a úkol na příští týden.

Gruß M. Procházková

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet