Deutsch

 26.4.

Milí deváťaci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 30. 4. v 9:00 - 9:30, kdy dostanete také úkol.

Alles Gute!

 

12.4.

Milí deváťaci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 16.4. v 9:00 - 9:30, kdy dostanete také úkol.

Alles Gute!

6.4. Milí deváťaci,

tento týden proběhne videohodina opět v pátek, 9.4. v 9:00 - 9:30, kdy dostanete také úkol.

Alles Gute!

24.3. V pátek ( 26.3. 2021) neproběhne videohodina. Učivo bude zadáno do učebny.

M. Procházková

 19. 3. Dnes bylo do učebny vloženo další učivo, a to : Užití préterita sloves "haben" a "sein". V přiložených interaktivních cvičeních si mohou gramatiku procvičit. 

Bis Freitag.

M. Procházková

19.2  Do učebny zadán text na opakování osobních a přivlastňovacích zájmen.

Mit Grüßen

M. Procházková

16.2. Do učebnu bylo vloženo zadání  na opakování učiva na téma "Ich bin krank".

Viele Grüße

M. Procházková

15.1. 

Do učebny vyl zadán odkaz, kde si žáci mohou interaktivně procvičit slovní zásobu.

Gruß

M. Procházková

4.1.2021

Naše hodiny němčiny se budou konat ve videoučebně vždy v pátek od 9:00 do 9:30.

Dann, bis Freitag

M. Procházková

22. 11. Do učebny bylo vloženo nové zadání.

M. P.

3. 11. Dnes bylo do učebny zadáno učivo a úkol na příští týden.

Gruß M. Procházková

Hodiny německého jazyka budou probíhat jako videohodiny přes odkaz Meet v učebně němčiny dle rozvrhu třídy.

Zdraví M. Procházková

Sdílet