Akce školy

Ve školním roce 2016/2017 bude škola realizovat několik projektových dnů, které budou částečně využity k naplňování průřezových témat. Proběhnou jednak tradiční projektové dny, které jsou součástí výuky  a žáci se při nich běžně vyučují, pouze jsou využity netradiční metody a formy práce, ale proběhnou i tradiční akce, na kterých se bude podílet i veřejnost. V letošním školním roce pozveme veřejnost na vystoupení při zahájení adventu, dále na III. ročník Štěpánské koledy do kostela v Novém Sedle a v neposlední řadě si zaběháme kolem Anny při druhém ročníku veřejného závodu.

září Volby do žákovského parlamentu
říjen Den stromů (soutěž o nejlepší ovocný moučník)

Společný projektový den s Mateřskou školou v Novém Sedle

listopad/prosinec Adventní tvoření, Adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu – náměstí v Novém Sedle

26.12. Štěpánská koleda – Kostel v Novém Sedle

březen – duben Velikonoční dílny – tvorba velikonočních dekorativních předmětů
duben Den Země (ekologický workshop)
květen Běh kolem Anny II. ročník
červen Absolventské práce 9. ročníku (od roku 2017)

 

Comments are closed.