Recitační soutěž

Dnešní odpoledne se v prostorách atria MÚ Nové Sedlo konal další ročník recitační soutěže. Tato společenská událost se v našem městě stala tradicí, sešli jsme se již po šesté.

V kategoriích 1. třída, 2. - 3. třída, 4. - 5 třída, druhý stupeň a vlastní tvorba se odborné porotě a divákům představilo celkem 34 recitátorů. V podání žáků tak zazněly básně od známých i méně známých českých, ale i cizích básníků například od J. de La Fontaina, A. Mikulky, J. Žáčka, M. Kratochvíla a mnoha dalších. Porota ve složení zástupců z řad vyučujících (p. uč. Tonhauzerová, p. uč. Machulková, p. uč. Petrášková), pana starosty R. Zelenky a paní knihovnice M. Sienkové neměla vůbec lehkou pozici. Zaměřila se na to, zda recitátoři umí pracovat s hlasem, recitují výrazně, plynule, bez zbytečných škobrtnutí, zda ví o čem recitují, zda je jejich přednes srozumitelný, zda je báseň dostatečně dlouhá, vhodná vzhledem k věku dětí. Po zhodnocení všech kritérií a po sečtení všech bodů to dopadlo takto:

Kategorie 1. třída:

1. místo: Samuel Kříž, 2. místo: Adam Kvapil, 3. místo: Samanta Vašíčková

Kategorie 2. - 3. třída

1. místo: Jiří Sterzik, 2. místo: Patrik Havrda, 3. místo: Amálka Pivničková

Kategorie 4. - 5. třída

1. místo: Ela Stehlíková, 2. místo: Karolína Nožková, 3. místo: Simona Němčeková

Kategorie 2. stupeň

1. místo: Lucie Frišsová, 2. místo: Štěpánka Ořechovská, 3. místo. Filip Slavíček

V kategorii vlastní tvorba recitovala pouze jedna učinkující a to Viktorie Horváthová.

Chvíle v přestávkách mezi kategoriemi zpříjemnili divákům svým hudebním vystoupením žáci 2. A.

Pochvala patří všem účinkujícím! 

Mgr. Lenka Žišková

Sdílet