Žákovský parlament (ŽÁPANS)

„Život není náhoda, ale volba.“ se žáci 4.-9. třídy dozvěděli ve středu 4.9. při projektovém dnu.

Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků
k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují
svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování. Je kladen důraz
na odpovědnost, demokracii, svobodu, rozhodování, sebepojetí a práci v týmu …

Každá třída si vybrala své zástupce do Žákovského parlamentu a 25.9. ve škole proběhnou volby.

Sdílet