KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020

1. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím žákem.
2. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ.
3. V případě naplnění kapacity i po splnění předešlých bodů rozhoduje čas přihlášky.
4. V případě naplnění kapacity i po splnění předešlých bodů rozhoduje los.

Sdílet