Běh kole Velké Anny 24. 5.

Včera proběhl šestý ročník již tradičního závodu, jehož název "Běh kolem Velké Anny" napovídá, v čem všichni zúčastnění závodili. 

Ač se jedná již o šestý ročník, byl letos závod jedinečný v tom, že cíl byl oproti ročníkům předešlým přesunut do sportovních prostorů za budovou 1. stupně. Cílem proběhlo celkem 75 závodníků a závodnic všech věkových kategorií - od těch nejmenších, které doprovodily statečné maminky až po ty nejzkušenější běžecké bardy. Děkujeme všem žákům naší školy - a to i těm bývalým - kteří se závodu zúčastnili. Poděkování patří také všem, kteří zajišťovali organizaci závodu a také našim paním kuchařkám, které se postaraly o občerstvení, které jistě přišlo závodníkům vhod.

Jsme rádi, že na akci zavítala také široká veřejnost, která svým fandícím  pokřikem podpořila závodníky.

Na ty, kteří stanuli na stupínku vítězů čekaly hodnotné ceny, které byly pořízeny také díky podpoře města Nové Sedlo.

Těšíme se na další společné akce s Vámi se všemi.

Mgr. Lenka Žišková

Sdílet