Celoškolní soutěž mezi třídami

Dnes byl vyhodnocen druhý ročník Soutěže o školní výlet, která probíhá mezi třídami po celý školní rok. Hodnotil se úspěch v soutěžích, zapomínání klíčů od skříněk, reprezentace školy, úklid ve třídách…u starších i prospěch v hlavních předmětech.
V letošním školním roce to vyšlo tak, že třídy z 1. stupně, které se umístily na prvních třech místech - 5. A, 4. A, 3. A pojedou za odměnu ve středu 14. 6. do Prahy do ZOO.

Z 2. stupně vyhrála 6.A a na druhém místě se umístila 9.A. Tyto dvě třídy pojedou také za odměnu na výlet do Liberce a to 13.6.

 Všem výhercům blahopřejeme!

D. Fialová, J. Cervanová

Sdílet